Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/40425
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Šiupieniūtė, Eglė;Stravinskienė, Vida
Title: Paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.) būklės pokyčiai dėl keršosios kaštoninės kandelės (Cameraria Ohridella Deschka & Dimic) pažeidimų Kauno mieste
Other Title: Changes of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) health condition due to damages of Cameraria ohridella Deschka and Dimic in Kaunas city
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 20 - tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2014 m. gegužės 7-9 d. = Human and nature safety : proceedings of the 20th international scientific-practice conference. Kauno raj. : Akademija, 2014, d. 2
Extent: p. 102-105
Date: 2014
Keywords: Paprastasis kaštonas;Morfologiniai rodikliai;Pažeidimai;Horse chestnut;Morphological indicators;Damages
Abstract: Tyrimu siekiama įvertinti paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.) būklę Kauno mieste dėl keršosios kaštoninės kandelės (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) pažeidimų. 2012 m. pagal morfologinius rodiklius (visos lajos defoliaciją ir lapijos dechromaciją) buvo vertinta 141 apskaitos medžių, augančių šalia 14 pasirinktų gatvių, būklė. Iš jų 56 apskaitos medžiuose buvo vertinami ir keršosios kaštoninės kandelės padaryti lapų pažeidimai ir stebėtos jos vystymosi fazės. 2012–2013 m. buvo užfiksuota po tris keršosios kaštoninės kandelės kartas kasmet. Nustatyta, kad skirtingose gatvėse augančių apskaitos medžių būklės morfologiniai rodikliai skiriasi statistiškai patikimai (p<0,05). Blogiausia paprastojo kaštono medžių būklė nustatyta prie Savanorių prospekto, Kovo 11–osios gatvės, o geriausia – Smetonos alėjoje ir Vytenio aikštėje. Nustatyta, kad skirtingo užterštumo gatvės turi statistiškai patikimos (p<0,05) įtakos morfologiniams rodikliais. Mažo užterštumo gatvėse morfologinių rodiklių reikšmės mažiausios, o didelio užterštumo gatvėse – didžiausios. Tai reiškia, jog paprastojo kaštono medžių būklės blogėjimas gali būti siejamas tiek su keršosios kaštoninės kandelės padarytais pažeidimais tiek su oro tarša
The aim of this research is to assess the horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) health condition due to damages of horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) in Kaunas city. In 2012 according to the morphological characteristics (foliage discoloration, all crown defoliation), along to the 14 selected street (J. Basanaviciaus ave.; Vyduno ave.; Savanoriu ave.; Kestucio str.; Gedimino str.; K. Donelaicio str.; Masiulio str.; Pramones ave.; Sajungos square; Vytenio str.; Smetonos ave.; Hipodromo str.; Karo aviacijos str.; Kovo 11th str.) were selected and assessed 141 sample tree of Aesculus hippocastanum L. Of these, 56 trees were measured and horse chestnut leaf miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) caused leaf damage and observed its development phase. In 2012–2013 y. was recorded three horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) generations each year. The results showed that the research streets statistically significant (p<0.05) differs in point of morphological indicators. The worst condition of the horse chestnut was in Savanoriu avenue, Kovo 11th street, and the best in Smetonos av. and Vytenis Square. It was found that the difference in contamination of the street has a statistically significant (p<0.05) influence on morphological characteristics. In low emission streets morphological indexes are lowest, and in high contamination streets - the highest. It means, that horse chestnut condition deterioration may be related not only with horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimic), but also with air pollution
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/40425
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.85 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

144
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.