Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/40011
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Juknys, Romualdas;Dagiliūtė, Renata
Title: Changes in Lithuanian transport sector from the point of sustainability
Other Title: Lietuvos transporto sektoriaus pokyčiai darnaus vystymosi požiūriu
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba : mokslinis žurnalas. Kaunas : Technologija, 2004 nr. 3(29)
Extent: p. 37-43
Date: 2004
Keywords: Aplinkos tarša;Transportas;Kuras;Sustainable development;Greenhouse gases;Pollutants;Pollution intensity;Energy intensity;Decoupling
Abstract: Straipsnyje analizuojami 1990 – 2002 metais įvykę Lietuvos transporto sektoriaus pokyčiai, pagrindinį dėmesį skiriant kuro naudojimo intensyvumui, aplinkos teršimo intensyvumui bei ekologiniam transporto efektyvumui. Kadangi, pakeitus politinę ir ekonominę Lietuvos sistemą, ši ūkio šaka patyrė mažiausią nuosmukį ir auga daug sparčiau nei bendras šalies ūkis, aplinkos teršimo ir darnaus vystymosi požiūriais transporto sektorius tapo pačiu problematiškiausiu. Darnaus vystymosi požiūriu palankiai vertintinas pastaraisiais metais fiksuojamas energijos naudojimo ir taršos intensyvumo mažėjimas transporto sektoriuje. Per analizuojamąjį 1990 – 2002 metų laikotarpį kuro sąnaudos transporto sektoriuje sukuriamam BVP vienetui sumažėjo 1,7 karto, o teršalų kiekis sudegintų degalų vienetui 1,3 karto. Nepalankiai darnaus vystymosi požiūriu vertintinas keleivių ir krovinių dalies, pervežamos daugiau kuro naudojančiomis ir labiau aplinką teršiančiomis transporto priemonėmis (kelių transportu) augimas. Laikotarpio pradžioje geležinkeliais buvo pervežama daugiau nei 70 % krovinių, o 2002 m. – tik 48 %. Keleivių pervežime kelių transporto lyginamoji dalis išaugo dešimtadaliu ir 2002 m. sudarė du trečdalius keleivių apyvartos. Darnaus vystymosi požiūriu nepriimtinas ir daug spartesnis nei kitų ūkio šakų transporto sektoriaus augimas
This paper deals with transport fleet, fuel consumption and air pollution changes in Lithuanian transport sector during the period of 1990-2002. Transport sector has suffered the smallest transitional decline; it grows more rapidly than the other branches of Lithuanian economy, consumes one third of energy, is responsible for the three-fourths of the total emissions to the air and has became the most problematic from the point of sustainability. The essential (1.7 times) reduction of energy intensity (amount of consumed fuel per unit of created GDP) and 1,3 times reduction of pollution intensity (amount of pollutants per unit of consumed fuel) are evaluated most positively from the point of sustainability during the investigated period. Shift in transport modes as more polluting ones (road transport) is estimated most negatively from the point of sustainability. Volume of goods transported by railway has decreased from 70 to 48 percent during the investigated period. The share of passengers transported by road transport has increased by 10 percents and constitutes over two thirds of general passenger load currently. Much faster growth of transport sector in comparison to other branches of Lithuanian economy should be assessed negatively from the point of sustainability
Internet: http://www.apini.lt/?section=journal&lang=lt
http://www.apini.lt/?section=journal&lang=lt
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml14.69 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

136
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.