Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38765
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Liobikienė, Genovaitė;Mandravickaitė, Justina
Title: Achievements of Lithuanian sustainable development during the integration process into the European Union
Other Title: Lietuvos darnaus vystymosi pasiekimai vykstant integracijai į Europos Sąjungą
Is part of: Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika : Taylor and Francis, Vol. 17, iss. 1 (2011)
Extent: p. 62-73
Date: 2011
Note: 2010 Impact Factor: 5.605
Keywords: Darnus vystymasis;Konvergencija;Ekonominė integracija;Bendrasis vidaus produktas (BVP);Palyginamųjų kainų lygis;Gyvenimo lygis;Sustainable development;Convergence;Economic integration;Gross domestic product (GDP);Comparative price level;Living standards
Abstract: Žlugus Sovietų Sąjungai, Lietuva greitai perėmė europietiškąjį modelį, atsisakydama plačiai paplitusio sovietinėje sistemoje. Taigi integracija į Europos Sąjungą pasireiškė ne tik BVP konvergencija, bet ir supanašėjusiomis kainomis bei gyvenimo lygio pokyčiais. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą tikslai buvo išdėstyti Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje. Pagrindinis Lietuvos darnaus vystymosi tikslas buvo pasiekti Europos Sąjungos senųjų valstybių narių lygį pagal atitinkamus ekonominius ir socialinius rodiklius. Straipsnyje lyginama konvergencija senose ir naujose Europos Sąjungos šalyse. Konvergencijai nustatyti pasirinkti šie trys rodikliai: BVP, namų ūkio išlaidos ir palyginamųjų kainų indeksas. Be to, surinkti duomenys parodė, kad Lietuva pagal išlaidų struktūrą sparčiai vejasi senąsias ES valstybes nares. Taigi, integracija į ES Lietuvai padeda vytis ES-15 lygį ir tuo pat metu reiškia sėkmingą darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimą. Pagrindinis straipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos darnaus vystymosi laimėjimus pagal BVP, palyginamųjų kainų indekso bei namų ūkio išlaidų rodiklius vykstant integracijai į ES
After the collapse of the Soviet Union, Lithuania rapidly started turning towards European trade patterns averting from those of the former communist regime. However, European integration has had an effect not only on convergence of gross domestic product (GDP) but also on convergence of prices as well as on alteration of living standards. The goals of Lithuanian integration to the EU were noted in the National Lithuanian Sustainable Development Strategy. The key objective of sustainable development in Lithuania was to achieve the present developmental level of the EU countries according to indicators of economic and social development. Therefore, the paper compares the convergence across the old and newer member-states of the EU in terms of GDP, household final consumption expenditure and comparative price level indices. In addition, it is revealed that Lithuanian expenditure patterns rapidly approach those of the old member-states of the EU. Consequently, Lithuanian integration to the EU contributes to approaching the EU-15 level what means the successful achievements of Sustainable Development Strategy as well. So, the aim of this paper is to show how successful are Lithuanian sustainable development achievements in terms of GDP, comparative price level and household expenditure within framework of integration to the EU
Internet: http://www.tandfonline.com/toc/tted21/17/1
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

12
checked on Jun 2, 2020

Page view(s)

140
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.