Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38613
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDagiliūtė, Renata-
dc.contributor.authorŽiukelytė, Inga-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T15:04:30Z-
dc.date.available2018-10-06T15:04:30Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.issn18221823-
dc.identifier.otherVDU02-000015366-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/38613-
dc.description.abstractEuropos Komisija yra pateikusi įvairių iniciatyvų, siekiant paremti politiką, pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio ir „žalios“ ekonomikos, kadangi vartotojiškas požiūris, noras turėti daugiau, lėmė finansų krizę, sukrėtusią dominuojantį ekonominį modelį. Pagrindinis Lietuvos Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos (2009) tikslas taip pat yra sumažinti su ekonomikos plėtra susijusį poveikį aplinkai. Dėl to, šio tyrimo tikslas yra ištirti energijos ir šiltnamio reiškinį skatinančių teršalų išmetimo priklausomybę nuo ekonomikos augimo ir galimas tendencijas pagal tris ekonominio augimo scenarijus. Trys galimi ekonominio augimo scenarijai parodė, kad jei šalies ekonomika vystysis pagal pirmąjį (16 % BVP augimas per laikotarpį) arba antrą (nulinis BVP augimas) scenarijų, tikslas atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimo ir taršos būtų pasiektas tik tam tikru mastu. Tačiau, norint žymiai pagerinti situaciją, reikalingas spartesnis ekonominis augimas. Be to, energetikos ir kovos su klimato kaita susijusios politikos galėtų labai prisidėti prie „žalio“ augimo ir ilgalaikio darnumolt
dc.description.abstractRecently European Commission has provided various initiatives to support policies for transition to low-carbon and green economy, as consumeristic approach to maximize income, the desire to have more has led to the financial crisis that in turn has shaken dominant economic model. The main aim of the Lithuanian National Sustainable Development Strategy (2009) is also to reduce environmental pressures related to economy development. Regarding this, the aim of the study is to examine dependence of energy consumption and greenhouse emissions from economic growth and possible tendencies according to three possible scenarios for economic development. Three possible scenarios for economic development has shown that if country’s economy develops according to the first (16% overall GDP growth during the period) or second (zero GDP growth) scenario, the aim to decouple the economy growth from resource use and pollution would be reached to some extent. However, to reach significant improvement more pronounced economic growth is needed. In addition, energy and climate change related policies could highly contribute to the green growth and long-term sustainabilityen
dc.description.sponsorshipAplinkotyros katedra-
dc.description.sponsorshipGamtos mokslų fakultetas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 129-132-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofŽmogaus ir gamtos sauga : 20 - tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2014 m. gegužės 7-9 d. = Human and nature safety : proceedings of the 20th international scientific-practice conference. Kauno raj. : Akademija, 2014, d. 3-
dc.subjectDarnus vystymasislt
dc.subjectEkonomikos augimaslt
dc.subjectEnergijos suvartojimaslt
dc.subjectKlimato kaitalt
dc.subjectSustainable developmenten
dc.subjectEconomic growthen
dc.subjectEnergy consumptionen
dc.subjectClimate changeen
dc.subject.otherEkologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)-
dc.titleEconomy growth, energy consumption and climate change : Lithuanian caseen
dc.title.alternativeEkonomikos augimas, energijos sąnaudos ir klimato kaita : Lietuvos atvejislt
dc.typeStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)-
dcterms.bibliographicCitation22-
dc.date.updated2014-05-28T15:05Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "15366"}, "publisher": {"other": ["Akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-1823"], "code": "P1e", "subject": ["N012"], "country": "LT", "language": "en", "area": "N", "original": true, "pages": 4, "sheets": 0.286, "timestamp": "20140528150526.0", "account": {"year": 2014, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Aplinkotyros katedra", "id": "0101", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "E79698ED2ADD412C3170BDE9870CF6C9", "lname": "Dagiliūtė", "fname": "Renata", "status": "1", "name": "Dagiliūtė, Renata"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0"}}], "lname": "Žiukelytė", "fname": "Inga", "status": "0", "name": "Žiukelytė, Inga"}]}-
local.typeP-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptAplinkotyros katedra-
crisitem.author.deptFizikos katedra-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml8.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

152
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.