Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38234
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Dėdelė, Audrius;Gražulevičienė, Regina
Title: Gyvenamosios vietos oro taršos azoto dioksidu ryšys su priešlaikinio gimdymo rizika
Other Title: Residential air pollution of nitrogen dioxide and preterm birth risk
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 17-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2011 m. gegužės 11-13 d., birželio 16-18 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2011, D. 1
Extent: p. 87-90
Date: 2011
Keywords: Azoto dioksidas;Ekspozicija;Modeliavimas;Priešlaikinis gimdymas;Atvejis-kontrolė;Tyrimas;Nitrogen dioxide;Exposure;Modelling;Preterm birth;Case-control;Study
Abstract: Šiame straipsnyje nagrinėjamas ryšys tarp individualios nėščių moterų ekspozicijos azoto dioksidu (NO2) ir priešlaikinio gimdymo rizikos. Epidemiologinio tyrimo tikslas – nustatyti ryšį tarp gyvenamosios vietos oro taršos NO2 ir priešlaikinio gimdymo rizikos. Ryšiui nustatyti atliktas atvejis – kontrolė tyrimas, kuris apėmė visus 2008–2009 m. Kaune gimusius vienavaisius naujagimius. Atvejų grupę sudarė 187 naujagimiai, gimę iki 37 nėštumo savaitės, o kontrolinę – 3179 laiku gimę vienavaisiai naujagimiai. Informacija apie potencialius priešlaikinio gimdymo rizikos veiksnius surinkta apklausus motinas. Individualiai ekspozicijai NO2 nustatyti geokodavome moterų adresus ir juos susiejome su sumodeliuota tos vietos NO2 koncentracija. NO2 sklaidos modeliavimą atlikome naudojant AIRVIRO programą. Oro tarša buvo suskirstyta į terciles: 1) 0-19 μg/m3; 2) 20–24 μg/m3 ir 3) ≥ 25 μg/m3. Naudojant daugiaveiksnę logistinę regresiją, apskaičiuota standartizuota santykinė priešlaikinio gimdymo rizika tarp skirtingos NO2 ekspozicijos veikiamų ir neveikiamų motinų viso nėštumo metu ir atskirais trimestrais (galimybių santykis, GS) ir 95 % pasikliautinieji intervalai (PI). Gautų rezultatų duomenimis, priešlaikinio gimdymo riziką gali didinti leistinų higienos normų neviršijanti oro tarša NO2 gyvenamojoje aplinkoje
Nitrogen dioxide (NO2) is the main traffic-related urban air pollutant associated with health effects. The study aim was to determine the relation between the maternal exposure to NO2 during pregnancy and preterm birth risk in Kaunas, Lithuania. Case-control study comprised all singleton newborns, born to Kaunas citizens in 2008-2009. Case group comprised 187 preterm births (< 37 weeks), while controls were 3179 term (≥ 37 weeks). Three NO2 exposure levels (tertiles): 1) 0-19 μg/m3; 2) 20–24 μg/m3 and 3) ≥ 25 μg/m3 were assigned to every subject by using an air quality modelling system AIRVIRO. These data were linked to women addresses. We used multivariate logistic regression analysis to assess association between the NO2 exposure and preterm birth risk. The study results indicate that residential air pollution might contribute to preterm birth risk
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/38234
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

138
checked on Feb 10, 2020

Download(s)

16
checked on Feb 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.