Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35962
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Slavinskienė, Justina;Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina;Endriulaitienė, Auksė;Šeibokaitė, Laura;Markšaitytė, Rasa
Title: Asmenybės ir motyvacinių veiksnių reikšmė paaiškinant vairuotojų, netekusių teisės vairuoti, rizikingą vairavimą
Other Title: The importance of personality traits and motivational aspects for prediction of self-reported risky driving among traffic offenders
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2018, nr. 1(80)
Extent: p. 86-97
Date: 2018
Keywords: Vairuotojai, netekę teisės vairuoti;Asmenybės savybės;Rizikingas vairavimas;Traffic offenders;Personality traits;Risky driving
Abstract: Tikslas. Tyrimo metu buvo siekiama įvertinti, kurios su rizikingu vairavimu siejamos vairuotojų asmenybės savybės ir rizikingai vairuoti skatinantys psichologiniai veiksniai yra reikšmingi paaiškinant vairuotojų, netekusių teisės vairuoti dėl kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų, subjektyviai vertinamą rizikingą vairavimą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 803 vyrai ir 199 moterys, netekę teisės vairuoti dėl KET pažeidimų. Visi jie pildė popierinį savižina paremtą tyrimo klausimyną, kuriuo buvo siekiama įvertinti tyrimo dalyvių demografines charakteristikas, subjektyviai vertinamas vairavimo klaidas ir tyčinius pažeidimus, septynias su rizikingu vairavimu siejamas asmenybės savybes, nuostatas dėl rizikingo vairavimo, vairavimo motyvus ir vairavimo saviveiksmingumą. Rezultatai ir išvados. Impulsyvesni, turintys stipriau išreikštą motyvą rizikuoti dėl pasitikėjimo savimi vyrai ir moterys, netekę teisės vairuoti dėl KET pažeidimų, teigė darantys daugiau vairavimo klaidų, o turintys stipriau išreikštą motyvą rizikuoti viršydami greitį nurodė darantys mažiau vairavimo klaidų. Be to, teisės vairuoti dėl KET pažeidimų netekusios moterys, pasižyminčios išreikštu sutariamumo bruožu bei turinčios palankias nuostatas dėl kitų rizikingo vairavimo ir vairavimo apsvaigus, teigė darančios daugiau vairavimo klaidų. Rezultatai parodė, kad mažesniu atvirumu patyrimui pasižymintys, bet impulsyvesni, agresyvesni, labiau pasitikintys savo vairavimo gebėjimais ir stipriau išreikštą motyvą rizikuoti dėl pasitikėjimo savimi turintys dėl KET pažeidimų teisės vairuoti netekę vyrai ir moterys teigė darantys daugiau tyčinių pažeidimų. Teisės vairuoti dėl KET pažeidimų netekusios moterys, turinčios palankią nuostatą dėl kitų asmenų rizikingo vairavimo, nurodė darančios daugiau tyčinių pažeidimų. [...]
Aim. The aim of this study was to evaluate the importance of personality traits and driving-related motivational aspects for prediction of self-reported risky driving among Lithuanian traffic offenders. Methodology. 1002 drivers, who lost their driving license because of road traffic rules violations (803 male and 199 female) participated in this study. All respondents were asked to fill in self-reported questionnaire. The questionnaire assessed demographic characteristics, selfreported driving errors and violations, seven personality traits, attitudes towards risky driving, driving motives and driving self-efficacy. Results and conclusion. It was found that traffic offenders (males and females), who are more impulsive and have higher expression of motive to risk due to selfconfidence, reported more driving errors. But those, who have higher expression of motive to risk due to speeding, reported less driving errors. Female traffic offenders, who have higher agreeableness and positive attitude towards drink driving and others risky driving, reported more driving errors. Also, results showed that traffic offenders (males and females), who are more impulsive, more aggressive and have higher driving self-efficacy as well as higher motive to risk due to self-confidence, reported more intentional traffic violations. Female traffic offenders, who have positive attitudes towards others risky driving, reported more intentional traffic violations. Also, younger male traffic offenders, who have positive attitudes towards speeding and drink driving as well as higher extraversion, reported more intentional traffic violations
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35962/1/ISSN1392-2696_2018_N_1_80.PG_86-97.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35962
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Psichologijos klinika
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.43 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

208
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

88
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.