Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35200
Type of publication: Mokslo studija / Study (K1b)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Pivoras, Saulius;Buckienė, Ernesta;Civinskas, Remigijus;Kaselis, Mindaugas
Title: Lietuvos valstybės tarnautojų administraciniai tapatumai: silpnos diskrecijos raiška aptarnaujant piliečius : mokslo studija
Other Title: Administrative identities of street-level bureaucrats in Lithuania: Case of weak discretion in public service provision
Extent: 199 p. : iliustr
Publishing data: Vilnius : Versus aureus
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 2017
Note: Studijos parengimą ir leidybą rėmė Lietuvos mokslo taryba (sutarties numeris GER-013/2015.). ISBN 978-609-467-276-7 (internetinis);ISBN 978-9955-34-671-5 (internetinis)
Su bibliografija ir rodykle
Keywords: Valstybės tarnautojai;Valstybės tarnyba;Administracijos kompetencija;Pareigūnai ir tarnautojai
ISBN: 9786094672774
9789955346722
Abstract: Viešojo valdymo ir valstybės tarnybos orientavimas į piliečius yra įgyvendinamas per piliečių pasitikėjimą ir jo užtikrinimą, o šis tiesiogiai priklauso nuo viešųjų paslaugų teikimo. Lietuvoje galima įžvelgti kelias problemines sritis, susijusias su paslaugų plėtojimu: visų pirma, paslaugų teikimas yra orientuojamas siaura vadybinio tobulinimo kryptimi, o tai suteikia tik trumpalaikę naudą (didėjantis piliečių, kaip paslaugų vartotojų, pasitenkinimas); antra, piliečiams teikiamų paslaugų vertė siejama su technologiniais (e. valdžios) sprendimais, padidinančiais paslaugų priimtinumą. Tačiau prieinamumas nekompensuoja tam tikrų paslaugų spragų, susijusių su nepriimtinu konsultavimu, nederamu elgesiu, papildomais paslaugos gavimo apribojimais; galiausiai, piliečiai nori būti išgirsti, tikisi adekvataus individualizuoto traktavimo bei supratimo iš paslaugas teikiančių tarnautojų. Pagrindinė problema yra ta, kad tarnautojų elgesys neretai nevisiškai atitinka piliečių lūkesčius. Mokslinė (kartu ir praktinė) problema – kiek ir kaip prie orientacijos į piliečius užtikrinimo prisideda valstybės tarnautojų tapatumai, kurie palengvina arba apsunkina, o kartais apskritai kompensuoja vadybinių veiklos valdymo priemonių taikymą. Silpnos tarnautojų diskrecijos raiškos aptarnaujant piliečius tyrimas šioje studijoje suprantamas kaip atvejo tyrimas. Atliktas tyrimas papildo ir koreguoja dalį išvadų, padarytų tiriant kitus atvejus, kur dominuoja kitų šalių ir stiprios diskrecijos pavyzdžiai. Empiriniam tyrimui buvo pasirinktos dvi didžiausios iš ministerijoms pavaldžių agentūrų institucijos Lietuvoje. Jos, laikytina, pakankamai reprezentuoja silpnos diskrecijos valstybės tarnautojų veiklą Lietuvoje. Tai skirtingoms ministerijoms pavaldžios institucijos:[...]
Citizen-centred public management and public service is implemented by ensuring the trust of the public which is directly dependent on the provision of public services. Several problematic areas related to the development of public services can be seen in Lithuania: 1) the provision of services is oriented in the narrow direction of managerial improvement, which results in short-time benefit (growing satisfaction of citizens as users of services); 2) the value of services provided to citizens is associated with the technological (e-government) decisions, which undoubtedly increase the acceptability of services; however, the accessibility does not compensate for certain gaps related to unacceptable consulting, improper behaviour, and additional restrictions on the reception of service; 3) citizens want to be heard and expect adequate individualized treatment and understanding from civil servants. Such problematic situations illustrate or highlight the essential problem that the behaviour of civil servants often does not conform to the citizens’ expectations. The scientific, as well as the practical problem of the work is to what extent and how do the administrative identities relate to the creation of a citizen-centred system, do they facilitate, burden, or even completely compensate for the application of managerial measures. Weak discretion during public service is understood and analysed as a case study. However, this study complements and corrects a part of conclusions made while analysing different cases which include different countries and discuss examples of high discretion. Two Lithuanian institutions, more precisely, the largest agency-type subordinate institutions of ministries were chosen for the empirical study. They are believed to sufficiently represent weak discretion civil servants in Lithuania. The institutions are subordinates of different ministries:[...]
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35200
https://dx.doi.org/10.7220/9786094672767
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Viešojo administravimo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Monografijos, studijos / Monographs, studies
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

2,938
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

476
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.