Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35165
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAugutienė, Elvyra
dc.date.accessioned2017-08-23T08:22:39Z
dc.date.available2017-08-23T08:22:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2351-7409
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/35165
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/35165-
dc.description.abstractStraipsnyje pristatomas studentų ir moksleivių požiūris į įvairias jiems prieinamas mokymo priemones ir šaltinius. Taip pat apžvelgiama ir analizuojama studentų nuomonė apie matematikos kursą programoje, jo reikalingumą, panaudojimą studijose ir matematikos poreikį būsimoje profesijoje. Šio straipsnio tikslas – nustatyti, kaip studentai ir (arba) moksleiviai vertina ir naudoja spausdintines ir internetines mokymo priemones, ar jų pasirinkimas priklauso nuo mokymosi pasiekimų. Tirta, ar pasikeičia moksleivių požiūris į mokymosi priemones jiems tapus studentais, vertinta studentų nuomonės kaita skirtinguose kursuose, palyginti jų atsakymai apie matematiką, kai ji dar dėstoma ir kai dalykas jau nebedėstomas. Tyrimo, atlikto Kauno technikos kolegijoje, rezultatai parodė, kad tarp besimokančiųjų, nepriklausomai nuo jų mokymosi rezultatų, dominuoja spausdintinės mokymosi priemonės, studentai matematikos kurso apimtimi yra patenkinti, nors dalis iš jų norėtų turėti galimybę pasirinkti papildomus matematikos taikomuosius dalykus.lt_LT
dc.description.abstractThe article introduces the opinion of students from schools and higher education institutions on various types of teaching material and sources accessible to them. It also surveys and analyses the opinion of students on the course of Mathematics in the curriculum, the need for it, and its applicability during their studies and future occupation. The aim of this article is to identify how school / university students treat and use printed and online material and whether the selection thereof depends on learning achievements. The article also analyses whether school students treat learning material differently after they become university students; it also assesses the change in student opinion in different courses, and compares their replies about Mathematics when it is still / no longer taught at the course. The results of research conducted in Kaunas University of Applied Engineering Sciences have revealed that, irrespective of learning achievements, the students who are still learning Mathematics prefer the printed learning material; moreover, they are also content about the scope of the course of Mathematics, even though a part of them would like to have an option to select additional applied subjects of Mathematics.en_US
dc.language.isolten_US
dc.relation.ispartofHolistinis mokymasis, 2016, nr. 2, p. 59-70lt_LT
dc.rightsSutarties data 2016-04-20, nr. A1603, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectMatematikos dėstymaslt_LT
dc.subjectMatematikos poreikislt_LT
dc.subjectMatematikos mokymosi priemonėslt_LT
dc.subjectElektroniniai mokymosi šaltiniailt_LT
dc.subjectMathematics teachingen_US
dc.subjectMathematics needen_US
dc.subjectMathematics learning toolsen_US
dc.subjectElectronic learning resourcesen_US
dc.titleMatematikos mokymosi poreikis ir priemonės moksleivių ir studentų požiūriult_LT
dc.title.alternativeThe need of and material of learning mathematics according to pupils and studentsen_US
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc37 Švietimas / Education
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Holistinis mokymasis / Holistic Learning 2016, nr. 2
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

148
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

140
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.