Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32302
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Vaičenonienė, Jurgita
Title: The language of advertising : analysis of original and translated texts
Other Title: Reklamos kalba : originalių ir verstų tekstų kalbos analizė
Is part of: Darbai ir dienos, 2006, nr. 45, p. 215-237
Date: 2006
Abstract: Norėdama patraukti dėmesį ir įtikinti potencialią auditoriją, reklama pasitelkia įvairias kalbines priemones. Dauguma produktų reklamuojami tarptautinėje erdvėje, todėl reklamos tekstas verčiamas ar pritaikomas tikslinei kultūrai ir auditorijai. Lietuvoje verstos ir lietuviškos originalios produktų reklamos yra vienodai paplitusios. Taigi buvo įdomu panagrinėti, ar verstų reklamų kalba atitinka originalios lietuviškos reklamos kalbos ypatumus. Pagal pradinę straipsnio hipotezę versti reklaminiai tekstai turėtų atitikti lietuvišką reklamos žanro specifiką. Straipsnyje remiamasi Nord (1997) ir Reiss (2000) idėjomis apie funkcinę tekstų tipologiją ir apeliatyvinių tekstų vertimo principus. Reklamų analizei panaudota duomenų bazė apima 100 originalių ir 100 verstų reklamos teks tų, spausdintų įvairiuose lietuviškuose žurnaluose 2003-2006 metais. Reiktų paminėti, kad šiame darbe nagrinėjama tik tekstinė reklamos dalis kaip viena svarbiausių reklamos komponenčių. Surinktos reklamos analizuojamos trimis aspektais: lingvistinių priemonių raiška, sintaksės ypatumais ir funkcinio stiliaus vartojimu. Straipsnyje atskleidžiama, kad originalios ir verstos reklamos turi tiek panašumų, tiek skirtumų. Duomenų analizė leidžia perfrazuoti pradinę hipotezę: verstos reklamos ne visuomet atitinka originalios lietuviškos reklamos kalbos ypatumus. Daroma išvada, kad verčiant reklamas į lietuvių kalbą, ne visuomet atsižvelgiama į kultūrinę reklamos žanro specifiką ir tikslinę auditoriją.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32302
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32302
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2006, nr. 45

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

130
checked on Sep 12, 2019

Download(s)

1,004
checked on Sep 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.