Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31854
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Janonienė, Rūta
Title: Mykolo Homolickio indėlis į Lietuvos meno istoriją
Other Title: Contribution of Michał Homolicki to the Lithuanian art history
Is part of: Meno istorija ir kritika, 2011, nr. 7, p. 55-62
Date: 2011
Keywords: Mykolas Homolickis;Michał Homolicki;Lietuvos XIX a. kultūra;Menotyros istorija;Meno istoriografija;Lithuanian culture of the19th century;History of art criticism;Art historiography
Abstract: Michał Homolicki (1791–1861), medical professor of Vilnius University, was one of the most interesting figures of intellectual life of Vilnius in the first half of 19th century. He was a member of the Medical Society, a member of Vilnius archaeology commission, had close relationship with Józef Frank, Simonas Daukantas, Vincentas Smakauskas. Giving up medical practice, he immersed himself in historical studies. He paid a great deal of attention for collection of data about art masterpieces and architectural monuments, and highlighted the importance of arts, especially the sacred art and memorial monuments, to the development of the spiritual life of the nation. The 1838–1843 publications of Michał Homolicki in Vilnius periodical Wizerunki i roztrząsania naukowe served as a basis for a number of subsequent researchers of Lithuanian art and history. Homolicki described major artistic monuments of Vilnius: Cathedral and St. Casimir‘s Chapel, cityscapes created by Franciszek Smuglewicz, the City Hall, the plan of Vilnius by Brown and so on. In many cases Homolicki is considered to be the first to mention and introduce these important objects into the history of Lithuanian art. Part of Homolicki‘s research remained in manuscripts, and this part of his scientific heritage has been lost, except for some episodes, that have been used in the works of other authors. The paper summarizes the data on Homolicki‘s publications and references to his research in the texts of other authors, highlights the importance of the data he provided in the aspects of historical significance, scholarship of his research, and the awareness and revelation of the artistic value of the artworks described. The study reveals multifold merits of Homolicki to Lithuanian art history: he was a historian, who spotlighted the most prominent artworks of Vilnius, seeking for objective evaluation of artistic heritage of different epochs, as well as a researcher, who published a lot of documents, relevant for further exploration and laid a foundation of working with sources in the Lithuanian art history.
Mykolas Homolickis (Homolicki), medicinos profesorius, bet iš pašaukimo – istorikas, be abejo, žinomas visiems tyrinėtojams, besidomintiems Vilniaus kultūros ir meno istorija, nes su jo pavarde siejama tokių iškilių paminklų kaip Vilniaus katedros ir jos Šv. Kazimiero koplyčios, kitų svarbių objektų mokslinio tyrimo pradžia. Tiesa, daugelis kadaise jo paskelbtų duomenų ar svarstymų vėliau yra pakartota kitų tyrėjų, todėl dabar jau ne visada atsimenama, kad būtent M. Homolickiui priklauso vieno ar kito teiginio autorystė. Jau vienas pirmųjų jo biografų Lucijonas Uziembla (Uziębło) pastebėjo, kad M. Homolickio kaip istoriko nuopelnai Vilniui nepakankamai įvertinti. Juo labiau tai pasakytina apie jo indėlį į meno istorijos tyrimus. Pavyzdžiui, lenkų autorė Jolanta Polanowska savo studijoje apie XIX a. dailės istoriografiją Homolickį pamini vos vieną kartą, primindama plačiai žinomą faktą, kad dėl jo kritinių pastabų Juozapui Ignacui Kraševskiui (Kraszewski) teko taisyti 1838 m. išleistą Vilniaus istorijos pirmą tomą. Atėnė Kašinskaitė straipsnyje, nagrinėjančiame Lietuvos ir Lenkijos dailės istorijos pradžios procesus XIX a. viduryje, M. Homolickį taip pat paminėjo tik prabėgomis, kaip vieną iš autorių, kurių darbais rėmėsi Pranciškus Maksimiljonas Sobieščanskis (Sobieszczański). Tiesa, Vladas Drėma jį laikė vienu iš trijų svarbiausių asmenų (šalia Vincento Smakausko ir J. I. Kraševskio), kuris dėjo pagrindus Lietuvos meno istorijai. Trumpai istoriko darbus bendrame Vilniaus istorijos tyrimų kontekste apžvelgė Valdas Selenis. Bet menotyrinių tyrimų aspektu Homolickio veikla iki šiol plačiau nebuvo analizuota. Todėl šio straipsnio tikslas – priminti kiek primirštą XIX a. Vilniaus intelektualinio gyvenimo figūrą, apžvelgti svarbiausius jo paskelbtus ar rankraščiuose likusius tekstus, išryškinti juose gvildentų problemų ir skelbtų faktų reikšmę tolesniems Lietuvos meninio paveldo tyrimams, jų įtaką formuojant to meto visuomenės požiūrį į senovės meno paminklus.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31854
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31854
Appears in Collections:Art History & Criticism / Meno istorija ir kritika 2011, nr. 7

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

180
checked on May 31, 2020

Download(s)

198
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.