Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108461
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra (N012) / Ecology and environmental science
Author(s): Hordina, Daria
Title: “Urban pollution of Marvelė river: main sources, distribution, seasonal and annual trends”
Other Title: “Urban pollution of Marvelė river: main sources, distribution, seasonal and annual trends”
Extent: 56 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Marvelės upė;Water pollution;Vandens tarša;Ammonium;Nitratai;Nitrites;Fosfatai;Nutrients pollution
Abstract: Šio tyrimo tikslas - ištirti Marvelės upelio (Kauno miestas) vandens kokybę ir užterštumą. Tyrimui naudoti dvejopi duomenys. Pirmoji tyrimo dalis apima montoringo duomenų analizę, vandens kokybės rodiklių (N ir P junginių, O2 koncentracijos, BDS, pH, suspenduotų medžiagų) palyginimą skirtingose Marvelės baseino vietose žiemos ir vasaros sezonais, 2013-2016 m. Antroji, eksperimentinė, tyrimo dalis apima N ir P junginių paplitimo analizę. Tyrimas buvo atliktas Marvelės baseine – pagrindinėje upėje ir jos intake, jo metu tiksliau įvertintas upės užterštumas, nes mėginiai buvo imami didesniu tankumu, įvertinta paviršinio nuotekio išleistuvų įtaka upės užterštumui maistinėmis medžiagomis.
The aim of this study was to investigate the water quality and pollution of the Marvelė stream (Kaunas city). Dual data were used for the study. The first part of the study includes the analysis of the monitoring data, comparison of water quality indicators (Nitrogen and Phosphorus compounds, O2 concentration, Biochemical Oxygen Demand, pH, Suspended matter) in different places of the Marvele basin in winter and summer seasons, 2013-2016. The second part of the study is experimental, involves the analysis of the prevalence of Nitrogen and Phosphorus compounds. The study was carried out in the Marvelė basin - the main river and its Tributary, the pollution of the river was assessed more accurately because samples were taken at a higher density, the influence of surface run-off discharges on nutrient pollution of the river was assessed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108461
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Aplinkotyros katedra
Appears in Collections:2020 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons