Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108378
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Biologija (N010) / Biology
Author(s): Bayramova, Mahluga
Supervisor: Radzijevskaja, Jana
Title: TEDC2 mutacija, pagrįsta su centrosomomis susijusiais motyvais, kad būtų galima patikrinti TEDC2 pakartotinę lokalizaciją
Other Title: Mutation of TEDC2 based on centrosome related motifs to test re-localization of TEDC2
Extent: 60 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: TEDC2;TEDC2;Centrosoma;Centrosome;Vėžio terapija;Cancer therapy;Ląstelių lokalizacija;Cellular localization
Abstract: TEDC2 yra našlaitis baltymas, apie kurį, netgi šiomis dienomis, yra labai mažai žinoma. Dėl šios priežasties autorius nusprendė mutuoti TEDC2, remdamasis su centrosomomis susijusia seka, siekdamas ištirti mutavusio TEDC2 lokalizaciją centrosomoje tolimesniam vystymuisi. Šiame darbe pirmiausia tiriamas vėžys ir centrosoma, apibūdinant TEDC2 vaidmenį gydant vėžį, ir pateikiamas TEDC2 vaizdas krūties vėžyje. Antrame etape TEDC2 seka buvo analizuojama naudojant ELM, ieškant su centrosoma susijusių motyvų. Trečiajame etape buvo gauta TEDC2 sekos cDNR ir sukurtas pradmuo, skirtas tiesioginiam mutagenezės sutrikdymui, susijusiam su centrosomomis. Galiausiai buvo pritaikytas quick chance lightening tikslinės mutagenezės rinkinys, siekiant nustatyti Mut TEDC2 buvimą hipotetiškai ir informaciškai nustatytų motyvų sekose, TEDC2 ląstelėje. Eksperimento pabaigoje gauti Wt TEDC2 ir Mut TEDC2, po HeLa ląstelių transfekcijos eksperimento rezultatai buvo patikrinti naudojant fluorescencinę mikroskopiją. Eksperimento rezultatai rodo, kad sekos modifikavimas iš su Plk1 ir Plk4 centrosomomis susijusių numanomų motyvų nėra svarbus TEDC2 pakartotinei lokalizacijai, o serinas, kuris yra iš identifikuotos sekos, nėra pagrindinis TEDC2 lokalizacijos taškas.
TEDC2 is an orphan protein and till today very less know about this protein. For this reason, the author decided to mutate TEDC2 based on centrosome related sequence with the aim of testing re-localization of mutated TEDC2 in centrosome for further development. This thesis first examines cancer and centrosome to describe the role of TEDC2 on cancer therapy, and presents TEDC2 appearance on breast cancer. In a second stage TEDC2 sequence analysed using ELM searching for centrosome related motifs. In a third stage TEDC2 sequence cDNA was obtained and primer designed for direct mutagenesis disruption of centrosome related sequence. Finally, the quick chance lightening site-directed mutagenesis kit was applied to get Mut TEDC2 to the question of participation of hypothetical and informatically determined sequence from motifs in the cellular localization of TEDC2. At the end of experiment Wt TEDC2 and Mut TEDC2 obtained and after HeLa cells transfection experiment results checked under Fluorescent microscopy. The results of the experiment show that modification of the sequence from Plk1 and Plk4 centrosome related putative motifs is not relevant for TEDC2 re-localization and Serine which is from identified sequence, is not key point for localization of TEDC2.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108378
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Biologijos katedra
Appears in Collections:2020 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
mahluga_bayramova_md.pdf1.86 MBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons