Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108321
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLiobikienė, Genovaitė-
dc.contributor.authorPetkevičiūtė, Jurgita-
dc.date.accessioned2020-06-12T08:41:15Z-
dc.date.available2020-06-12T08:41:15Z-
dc.date.issued2020-06-23-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/108321-
dc.description.abstractPetkevičiūtė J. Žinios ir požiūris į bioįvairovę ir jų įtaka aplinkai palankiai žmonių elgsenai. Magistro baigiamasis darbas. Darbo vadovė dr. Genovaitė Liobikienė. Vytauto Didžiojo Universitetas, Gamtos mokslų fakultetas. Darbo apimtis 59 p. Jame yra 13 paveikslų, 11 lentelių, panaudoti 67 informacijos šaltiniai. Tikslas – ištirti žinių ir požiūrio į bioįvairovę tendencijas ir pokyčius (2013-2018 m.) ir nustatyti jų įtaką aplinkai palankiai žmonių elgsenai. Uždaviniai: 1. Įvertinti turimas žinias ir požiūrį į bioįvairovę bei nustatyti jų pokytį (2013-2018 m.); 2. Ištirti respondentų žinias ir požiūrį bei pokyčius apie ekologinį tinklą „Natura 2000“; 3. Išanalizuoti sąsajas tarp požiūrio į bioįvairovės nykimą ir priemonių, skirtų ją išsaugoti. 4. Nustatyti žinių bei požiūrio apie bioįvairovę ir ekologinį tinklą „Natura 2000“ poveikį aplinkai palankiai žmonių elgsenai. Raktiniai žodžiai: bioįvairovė, aplinkosauginės žinios, požiūris, aplinkai palanki žmonių elgsena.lt
dc.description.abstractPetkevičiūtė J. Knowledge and attitudes towards biodiversity and its impact on environmentally friendly behavior. Master's thesis. Supervisor dr. Genovaitė Liobikienė. Vytautas Magnus University, Faculty of Natural Sciences. Thesis consists of: 59 p. It contains by 13 figures, 11 tables, 69 sources of information used. The aim is to analyse the trends and changes in knowledge and attitudes towards biodiversity (2013-2018) and to assess their impact on environmentally friendly behavior. Tasks: 1. To analyze the tendencies and changes (2013-2018) in knowledge and attitudes towards biodiversity. 2. To assess the respondent's tendencies and changes knowledge and attitude toward the Natura 2000 project. 3. To analyse the relationship between attitute toward biodiversity loss and tools to conserve it. 4. To assess the impact of knowledges and attitudes toward biodiversity and the Natura 2000 on environmentally friendly behavior. Keywords: biodiversity, environmental knowledge, environmentally friendly behavior.en
dc.description.sponsorshipGamtos mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipAplinkotyros katedralt
dc.format.extent59 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectbioįvairovėlt
dc.subjectbiodiversityen
dc.subjectaplinkosauginės žinioslt
dc.subjectenvironmental knowledgeen
dc.subjectaplinkai palanki žmonių elgsenalt
dc.subjectenvironmentally friendly behavioren
dc.subject.otherEkologija ir aplinkotyra (N012) / Ecology and environmental sciencelt/en
dc.titleŽinios ir požiūris į bioįvairovę ir jų įtaka aplinkai palankiai žmonių elgsenailt
dc.title.alternativeKnowledge and attitudes towards biodiversity and its impact on environmentally friendly behavioren
dc.typeMagistro darbas / Master thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:2020 m. (GMF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons