Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108225
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Biologija (N010) / Biology
Author(s): Karvelytė, Laura
Title: Salierinių (Apiaceae) šeimos augalų vaisių eterinių aliejų ir alelopatinių savybių tyrimas
Other Title: Research of the Essential Oils and Allelopathic Effects of Apiaceae Family Plant Fruits
Extent: 48 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Salieriniai;Apiaceae;Eteriniai aliejai;Essential oils;Alelopatija;Allelopathy;Vaisiai;Fruits;Daigumo atsakas;Response ratio
Abstract: Salierinių šeimos augalai priskiriami aromatinių augalų grupei, kuri yra žinoma dėl savo antimikrobinių, gydomųjų savybių, kvapnumo bei didelio augale esančio eterinio aliejaus kiekio. Pastebėta, jog daugiau eterinių aliejų kiekio augaluose tyrimų yra atlikta kaip žaliavą naudojant salierinių šeimos augalų lapus, žiedus, stiebus, tačiau mažesnis dėmesys skirtas jų vaisiams. Invazinės rūšys gali turėti konkurencinį pranašumą kovoje su vietinėmis rūšimis, nes naudoja neįprastas kovos priemones, o vienas iš geriausiai žinomų tokių neįprastų ginklų yra cheminiai junginiai, pasižymintys alelopatiniu poveikiu (Callaway & Aschehoug, 2000). Šie cheminiai junginiai dažnai priskiriami terpenoidų grupei ir yra laikomi pagrindiniais eterinius aliejus sudarančiais junginiais (Pinto et al., 2018). Yra žinoma, kad alelopatinės medžiagos dažnai aptinkamos salierinių, rūtinių, astrinių ir pupinių šeimos augaluose (Razavi, 2011). Kadangi Lietuvoje yra daug augančių salierinių augalų rūšių, tarp kurių yra ir invazinių augalų, kaip kad Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi), svarbu tirti jo bei kitų salierinių šeimos augalų alelopatinių savybių poveikį kitiems natūrialiai augantiems, ar auginamiems augalams, bei ieškoti invazinių augalų plitimo priežasčių. Šio darbo tikslas yra nustatyti eterinio aliejaus kiekį salierinių šeimos augalų vaisiuose ir įvertinti tiriamųjų vaisių ekstraktų poveikį kitų rūšių sėklų daigumui. Siekiant įgyvendinti darbo tikslą buvo morfometriškai įvertinti tiriamųjų augalų vaisiai, hidrodistiliacijos metodu išskirti eterinai aliejai ir įvertintas jų kiekis vaisiuose, įvertintas tiriamųjų augalų vaisių ekstraktų poveikis raudonojo dobilo (Trifolium pratense) ir sėjamosios salotos (Lactuca sativa) sėklų daigumui bei nustatyta alelopatinio poveikio stiprumo priklausomybė nuo vaisiuose kaupiamo eterinio aliejaus kiekio ir ekstrakto koncentracijos. Tyrimo metu nustatyta, jog vaisiuose daugiausia eterinio aliejaus sukaupė Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi) (7,8 proc.), o mažiausiai – paprastoji garšva (Aegopodium podagraria) (0,02 proc.). Įvertinus eterinio aliejaus kiekį vaisiuose gauti rezultatai sutampa su pateikiamais literatūroje, išskyrus kvapiojo gurgždžio vaisių (0,32 proc.), kurio eterinio aliejaus kiekis buvo mažesnis, bei paprastosios morkos (2,3 proc.), kalninio skarenio (1,37 proc.) ir miškinio skudučio (1,05 proc.), iš kurių vaisių eterinių aliejų išdistiliuota daugiau, lyginant su literatūroje pateikiamasi rezultatais. Alelopatinių savybių tyrimo metu nustatyta, jog didžiausią alelopatinį poveikį raudonojo dobilo sėklų daigumui darė Sosnovskio barščio ir paprastojo pastarnoko (Pastinaca sativa) vaisių ekstraktai. Nustatyta stipri neigiama koreliacija (r = -0,75, p < 0,01) tarp vaisiuose kaupiamo eterinio aliejaus kiekio ir raudonojo dobilo sėklų daigumo atsako, veikiant 100 proc. koncentracijos vaisių ekstraktais. Taip pat nustatyta stipri koreliacija tarp dygimo laiko ir vaisiuose esančių eterinių aliejų kiekio raudonojo dobilo sėklas veikiant 100 proc. koncentracijos ekstraktais (r = 0,94, p < 0,01).
Apiaceae plants belong to the group of aromatic plants, which is known for its antimicrobial, healing properties, fragrance, and high content of essential oil in the plant. It has also been observed that more research on the content of essential oils in plants has been carried out using the leaves, stems of apiaceae plants as raw material, but less attention has been paid to their fruits. Invasive species can have a competitive advantage in combating native species because they use unconventional methods, and one of the best known of these unconventional weapons is chemical compounds with allelopathic effects (Callaway & Aschehoug, 2000). Allelopathic substances are known to be frequently found in plants of the apiaceae, rutaceae, asteraceae, and fabaceae families (Razavi, 2011). As there are many apiaceae plant species occuring in Lithuania, including invasive plants such as Heracleum sosnowskyi, it is important to study the effect of its and other apiaceae family's allelopathic properties on other naturally growing or cultivated plants. The aim of this work was to determine the content of essential oil in the fruits of apiaceae species and to evaluate the effect of fruits extracts on the germination of seeds of other species. In order to achieve the aim of the work, the fruits of the studied plants were morphometrically evaluated and compared with the data in the literature. The amount of essential oils were evaluated by hydrodistillation. The effect of fruits extracts on germination of red clover (Trifolium pratense) and lettuce (Lactuca sativa) seeds was evaluated and the dependence of the allelopathic effect on the amount of essential oil accumulated in the fruit and extract concentration was determined. The study revealed that the highest amount of essential oil was acumulated in fruits of Heracleum sosnowskyi (7,8 %) , and the lowest in fruits of Aegopodium podagraria (0,02 %). The results obtained after estimating the amount of essential oil in the fruit are in line with those reported in the literature, except Chaerophyllum aromaticum fruit (0.32 %), which had a lower content of essential oil. Some studied species acumulated higher amount of essential oil compared to the results reported in the literature: Daucus carota (2.3 %), Seseli libanotis (1.37 %) and Angelica sylvestris (1.05%) . A strong negative correlation (r = -0.75, p < 0.01) was found between the amount of essential oil accumulated in the fruit and the germination response of Trifolium pratense seeds treated with 100% concentration of fruit extracts. There was also a strong correlation between germination time and the amount of essential oils in the fruit when Trifolium pratense seeds were treated with 100% concentration extracts (r = 0.94, p < 0.01).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108225
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons