Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107541
Type of publication: Profesinių studijų baigiamasis darbas
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Šlekienė, Edita
Title: 1–4 klasių mokinių edukacinės veiklos namuose atostogų metu
Other Title: Educational activities at home during school holidays for 1st-4th grade students
Extent: 21 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Mokykla;School;Užimtumas;Activities;Edukacinės veiklos;Educational activities;Kūrybiškas ugdymas;Creative teaching
Abstract: Viena iš prioritetinių mokyklos veiklos sričių yra mokinių užimtumas visus metus, todėl 2020 metų pavasarį siekiant didinti moksleivių užimtumą neeilinių atostogų metu 5 dienas iš eilės 1–4 klasių mokinių tėvams buvo siunčiamos skirtingos tematikos užduotys, kurias jie galėjo savo nuožiūra pateikti savo vaikams. Norint gauti grįžtamąjį ryšį buvo atlikta anketinė tėvų ir užduotis atlikusių vaikų apklausa, kurios atsakymus galima lyginti ir bendrinti tarpusavyje. Apibendrinant gautus rezultatus galima daryti išvadas, kad edukacinės veiklos taikant kūrybišką ugdymą atostogų metu yra reikalingos ne tik mokinių užimtumo didinimui, bet ir savišvietai, asmeniniam tobulėjimui. Vaikams įdomios kinestetinio bei pažintinio-gamtinio pobūdžio užduotys. Svarbu, kad vaikas galėtų pats pasirinkti, kurias užduotis jis nori atlikti. Rengiant užduotis svarbu atsižvelgti į užduočių atlikimo laiką, neperkrauti turiniu, pasiūlyti fizinio ugdymo užduočių, mankštų ar judrių žaidimų ir numatyti galimas pertraukas. Optimalus užimtumas – 1–2 valandos per dieną. Kaip paskutinę užduotį reiktų įtraukti trumpą refleksiją, kad vaikai galėtų patys įsivertinti savo darbą, naujai įgytas žinias bei įvardinti sunkumus su kuriais susidūrė.
One of the most important aim for schools is to make sure the students have a variety of activities throughout the year. In spring 2020, during very unusual school holidays, parents of 1st - 4th grade students were provided with different activities 5 days in a row which they could offer their children using their own discretion. The questionnaire was given to both parents and children to get feedback. Summarising the results we could make a conclusion that educational activities together with creative teaching is important not just for keeping students occupied during school holidays but also for self-improvement. Children enjoyed completing kinesthetic and nature related tasks. It’s important to let children choose themselves what activities they prefer to do. When preparing the tasks it is useful to make sure they do not take too much time. It is also beneficial to offer physical activities as well as include breaks. The ideal duration of these activities would be 1-2 hours per day. Reflection would be a great final activity for children. That way they could assess their work and share their positive and negative experiences.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107541
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons