Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107538
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Olšauskaitė, Agnė
Supervisor: Karkockienė, Daiva
Title: Jaunų suaugusiųjų susidūrimo su savo mirties galimybe patyrimas
Other Title: The near-death experience of young adults
Extent: 53 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Mirtis;Death;Susidūrimas su mirtimi;Death collision;Susidūrimas su savo mirties galimybe;Facing near-death experience;Mirties baimė;Fear of death
Abstract: Tyrimo tikslas – atskleisti jaunų suaugusiųjų subjektyvius susidūrimo su savo mirties galimybe patyrimo ypatumus. Tyrimo objektas – 9 jauni suaugusieji, patyrę susidūrimą su savo mirties galimybe. Iš jų – 5 vyrai ir 4 moterys, kurių amžius 22 – 29 metai. Tyrimo problema: psichologijos srityje labai mažai tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjama žmogaus mirtis arba pats mirties suvokimas. Taip pat mažai tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjama paties žmogaus mirties ar mirties baimės išgyvenimo prasmė. Tyrimo metodika: 1. Individualus pusiau struktūruotas interviu. 2. Pusiau struktūruotas klausimynas – iš anksto apsvarstyti klausimai, kurie atsakytų į tyrimo klausimą. 3. Kokybinio tyrimo duomenys apdoroti taikant indukcinės kokybinio turinio analizės metodą (Elo et al., 2014). Išvados: nustatyta, kad nors susidūrimo su savo mirties galimybe tyrimo dalyvių patirtos situacijos yra skirtingos – mašinos avarija, susižalojimas vandenyje, netikėtai užklupus fizinėms ligoms, kopiant kalnais, springimas maistu, tačiau patys įvykio patyrimai yra panašūs. Susidūrimo su savo mirties galimybe metu žmonės dažniausiai jaučia stiprų baimės jausmą. Iškart po susidūrimo žmonėms kyla mintys apie tėvus, artimus žmones, apie kitus žmones ir jų gyvybę, aplanko džiugios mintys dėl išgyvenimo. Po susidūrimo su savo mirties galimybe žmonių gyvenimuose vyksta skirtingi pokyčiai. Vieniems žmonėms atsiranda naujos baimės arba fizinės būklės pablogėjimai. Kitų pokyčiai labiau teigiami – padidėjusi motyvacija gyvenimui ir siekiams; praleidžiamo laiko su artimaisiais vertinimas; geresni tarpusavio santykiai su artimaisiais; pakitęs požiūris į gyvenimą; didesnis savo sveikatos saugojimas; religijos atradimas bei padidėjęs gyvenimo vertinimas. Raktiniai žodžiai: jauni suaugusieji, mirties baimė, mirtis, susidūrimas su savo mirties galimybe, susidūrimas su mirtimi.  
The aim of the work: to reveal the subjective peculiarities of the near-death experience of young adults. Research subject: 9 young adults who faced near-death experience: 5 men and 4 women (22-29 years old). Problem statement: there are not many pieces of research in psychology, which analyses people’s perception of death or death itself. Also, there are not many investigations about fear of the death or fright of near-death. The research methodology: 1. An individual semi-structured interview. 2. A semi-structured questionnaire is a pre-considered question that would answer to the question of the investigation. 3. The collected data was analysed by inductive qualitative content analysis (Elo et al., 2014). The research maintains all the participants who faced near-death experience in different ways: car accident, injury in the water, physical illness, mountain climbing, choking. Although, the experience of all the participants is very similar. At the time of confrontation with the possible death, people usually feel a strong sense of fear. Immediately after the encounter, most of people have thoughts about their parents, relatives, close friends, also about other people and their lives. At this moment, people want to survive. There are different changes in people‘s lives following a collision with the possibility of their near-death experience. Some people have new fears or worse physical condition. Other people‘s changes are more positive: increased motivation for life and aspirations; assessment of time spent with loved ones and better relationship with them; change in the attitudes towards life; greater protection of their health; discovery of religion and increased appreciation of life. Keywords: death, death collision, facing near-death experience, fear of death, young adults.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107538
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
agne_olsauskaite_bd.pdf985.1 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.