Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107536
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija (T005) / Chemical engineering
Author(s): Šlikas, Modestas
Title: Augalų hormonų poveikio augalus kolonizuojančioms bakterijoms tyrimas
Other Title: Research of plant hormone effect on plant-colonizing bacteria
Extent: 34 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Benzilaminopurinas;Benzylaminopurine;Hormonai;Hormones;Abscizo rūgštis;Abscisic acid;Bakterija;Bacteria
Abstract: Darbo tiriamasis objektas – bakterijos Bacillus mycoides, Viridibacillus sp., Paenibacillus sp., Micrococcus luteus išskirtos iš (Bacillus mycoides – uosio ūglio, Viridibacillus sp. – juodalksnio šaknų gumbelių, Paenibacillus sp. – hibridinės drebulės, Micrococcus luteus bakterija, išskirta iš kitos bakterijos – Paenibacillus sp. – in vitro kultūros (kaip atsitiktinis užkratas)) augalų kultūrų. Darbo tikslas – Ištirti svarbiausių augalų hormonų grupių (abscizo rūgšties, auksinų, citokininų) poveikį Bacillus mycoides ir kitų augalus kolonizuojančių bakterijų augimui ant maitinamosios terpės in vitro. Tiriamojo darbo metu buvo įvertinti bakterijų (Bacillus mycoides, Viridibacillus sp., Paenibacillus sp., Micrococcus luteus) augimo pokyčiai. Bakterijos augintos in vitro kultūroje, maitinamojoje terpėje su skirtingomis hormonų koncentracijomis (abscizo rūgštis, benzilaminopurinas, indolilacto rūgštis) skirtinguose Petri lėkštelėse. Darbo atlikimo metu buvo stebima, kurie hormonai daro didžiausią įtaką augalus kolonizuojančių bakterijų augimui lyginant su kontroliniu variantu. Vertinamas bakterijų augimo pokytis po 7 ir 14 dienų. Nustatyta, kad Bacillus mycoides bakterijos augimui įtaką daro citokininų klasės hormonas benzilaminopurinas. Bakterijų kolonijos augo geriau esant citokininų klasės hormonui. Darytina išvada, kad auksinų klasės hormonas neturėjo jokios įtakos Bacillus mycoides, Viridibacillus sp., Paenibacillus sp. ir Micrococcus luteus augimui. Taip pat buvo nustatyta, kad abscizo rūgštis veikė bakterijų Viridibacillus sp., Paenibacillus sp., Micrococcus luteus augimą. Micrococcus luteus, Paenibacillus sp., bakterijas skatino augti, o Viridibacillus sp. ir Paenibacillus sp. ( Paenibacillus sp. augo 90 mm Petri lekštelėse) slopino bakterijų kolonijų augimą.
The object of the study is the bacteria Bacillus mycoides, Viridibacillus sp., Paenibacillus sp., Micrococcus luteus, isolated from ( Bacillus mycoides - ash sprout, Viridibacillus sp. - Seeds of Alnus glutinosa, Paenibacillus sp. - hybrid aspen, Micrococcus luteus isolated from another bacterium - Paenibacillus sp. - in vitro cultures (as a random infection)). Aim of the study: To investigate the effect of the most important groups of plant hormones (abscisic acid, auxins, cytokinins) on the growth of Bacillus mycoides and other plant colonizing bacteria on the nutrient medium in vitro. Changes in the growth of bacteria (Bacillus mycoides, Viridibacillus sp., Paenibacillus sp., Micrococcus luteus) were evaluated during the research work. Bacteria were grown in vitro in culture medium with different hormone concentrations (abscisic acid, benzylaminopurine, indolylacetic acid) in different Petri dishes. It is observed which hormones have the greatest influence on the growth of plant colonizing bacteria compared to the control variant. The change in bacterial growth after 7 and 14 days is assessed. The growth of the bacterium Bacillus mycoides has been found to be affected by the cytokine class hormone benzylaminopurine. Bacterial colonies grew better in the presence of cytokine hormone. We evaluated that the auxins class hormone had no effect on Bacillus mycoides, Viridibacillus sp., Paenibacillus sp. and Micrococcus luteus growth. The abscisic acid Micrococcus luteus, Viridibacillus sp., Paenibacillus sp. bacteria growth was affected. Micrococcus luteus, Paenibacillus sp. stimulated the growth of bacteria, Viridibacillus sp. and Paenibacillus sp. (Paenibacillus sp. Grew in 90mm Petri dishes) inhibited the growth of bacterial colonies.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107536
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Biologijos katedra
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
modestas_slikas_bd.pdf1.64 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.