Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107487
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija (T005) / Chemical engineering
Author(s): Augustauskaitė, Milana
Title: Genetinės kilmės įtaka paprastosios pušies (Pinus sylvestris) sėjinukų ankstyvajam vystymuisi ir jų sąveikai su Paenibacillus bei Pseudomonas genčių bakterijomis
Other Title: Influence of genetic origin on the early development of Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings and their interaction with bacteria from the genera Paenibacillus and Pseudomonas
Extent: 46 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Paprastoji pušis;Scots pine;Pseudomonas sp.;Pseudomonas sp.;Paenibacillus sp.;Paenibacillus sp.
Abstract: Paprastoji pušis Lietuvoje yra vienas iš labiausiai paplitusių medžių, o jos mediena paklausi ir komerciškai svarbi. Nemaža dalis pušų kenčia nuo miško patogeno – šakninės pinties (Heterobasidion annosum), kuri pažeidžia šaknis ir kamieną. Todėl būtina atrinkti genetiškai pranašesnes, atsparesnes pušų šeimas. Tam tikslui darbe naudojamos iš genetinio draustinio Vaišvydavoje atrinktos atsparios ir atsitiktinai parinktos sėklos iš Jonavos plantacijos. Šio darbo tikslas: ištirti skirtingų paprastosios pušies (Pinus sylvestris) šeimų ankstyvąjį vystymąsi ir sąveiką su Pseudomonas sp. ir Paenibacillus sp. bakterijomis in vitro ir ex vitro sąlygomis. Pastebėta, jog sėklos luobelė laikinai stabdė sėklų dygimą tik 7J šeimoje, teigiama sėklos luobelės įtaka sudygusių sėjinukų ūglių augimui buvo nustatyta visose tirtose šeimose, o spyglių bei šaknų augimui – visose, išskyrus 7J. In vitro sąlygomis nustatytas neigiamas Pseudomonas sp. poveikis šaknų augimui ir ūglio ilgiui. Paenibacillus sp. neigiamą poveikį šaknies augimui turėjo tik 2J šeimai, o 12 šeimoje ši bakterija netgi sąlygojo ilgesnių ūglių vystymąsi. Vertinant poveikį ex vitro adaptuotiems pušies sėjinukams, nustatyta, kad Pseudomonas sp. stipriausią neigiamą poveikį turėjo 2J šeimos sėjinukų prigijimo dažniui, o ex vitro sąlygomis panaudota Paenibacillus sp. susilpnino šios šeimos sėjinukų ūglių augimą.
Scots pine is one of the most common trees in Lithuania and it’s wood is in demand and commercially important. Many pines suffer from the forest pathogen Heterobasidion annosum which damages roots and trunk. It is therefore necessary to select genetically superior, more resistant pine families. For this purpose potentially resistant seeds were taken from genetic reserve in Vaišvydava and randomly selected seeds from Jonava plantation. The aim of this study was to investigate the early development and interaction of different Scots pine (Pinus sylvestris) families with Pseudomonas and Paenibacillus bacteria in vitro and ex vitro. It was observed that the seed coat temporarily inhibited seed germination in 7J family, the positive influence of the seed coat on the growth of germinated seedling shoots was found in all studied families and on the growth of needles and roots in all but 7J. In vitro negative Pseudomonas sp. effects were seen on root growth and shoot length. Paenibacillus sp. only had negative impact on root growth in 2J family; in 12 family this bacteria caused the development of longer shoots. When evaluating the effects on ex vitro adapted pine seedlings, it was found that Pseudomonas sp. had the strongest negative effect on the germination rate of seedlings of 2J family and that Paenibacillus sp. impaired the growth of seedling shoots of this family.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107487
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Biologijos katedra
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.