Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107331
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Vėželienė, Aida
Title: Dailininko knyga
Other Title: Artist's book
Extent: 79 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Dailininkas;Artist;Dizainas;Design;Istorija;History;Book;Knyga;Art;Menas
Abstract: Problema – daugelis knygą suvokia kaip savaime suprantamą dalyką, tačiau nesusimąsto apie jos istoriją bei elementus. Atsiradus elektroninėms knygoms, spausdinta knyga mėgaujasi vis mažiau mokinių. Todėl galėtų būti intensyvesnis integruotas meninis ugdymas, pasitelkiant istoriją, literatūrą bei šiuolaikines technologijas. Dailės pamokose svarbi veiklų įvairovė. Dailininkų knygų leidybos Lietuvoje beveik nėra. Leidžiamų knygų estetiką dažniausiai lemia ekonomiški sprendimai, kurie įtakoja knygų meninę kokybę bei leidinių išvaizdą. Nuo knygų meninio apipavidalinimo priklauso skaitymo rodikliai. Tema nėra plačiai nagrinėjama. Taip pat nėra išleistos monografijos, kas leidžia pagrįsti šio darbo reikšmingumą. OBJEKTAS – dailininko knyga. TIKSLAS – išanalizuoti knygos istorijos ištakas, raidą bei vystymosi tendencijas istoriniu ir meniniu aspektu, kurios įtakojo autorinių knygų menines inspiracijas. UŽDAVINIAI: 1. Išnagrinėti mokslinę literatūrą, susijusią su knygos atsiradimu. 2. Išanalizuoti meninių stilių įtaką knygos meniniam apipavidalinimui. 3. Pagrįsti profesinių ir asmeninių kompetencijų tobulinimą, pasitelkiant knygos meną, dailės pamokose. 4. Pateikti savo autorinių knygų pavyzdžius. METODAI – duomenų rinkimas, lyginamoji analizė, pedagoginių praktikų analizė, kūrybinis eksperimentas. REIKŠMINGI ŽODŽIAI – dailininkas, dizainas, istorija, knyga, menas.
Problem – many understand a book as a self explanatory thing, however never think about it's history or elements. Upon emergence of E-Books less and less students enjoy printed books. Thus a more intense artistic education could be integrated using history, literature and current technologies. In art lessons most important to have diverse tasks. Publishing of artist books in Lithuania is almost non-existent. The aesthetic of published books is determined by economic decisions, which influence books' artistic value and look. The amount of people who read printed books is influenced by books' appearance. The subject of the art book hasn't been thoroughly examined, nor has there been a monograph released about it, which signifies the importance of this work. OBJECT – artist's book. OBJECTIVE – analyze books' origin, growth and growth tendencies from historic and artistic point of view, that influenced the artistic inspiration of artist book. TASKS: 1. Analyze scientific literature about origin of books. 2. Analyze art styles' influence on books appearance. 3. Provide evidence of improvement of professional and personal competencies using book art in art lessons. 4. Provide examples of own artist's books. METHODS – data gathering, comparative analysis, pedagogical practice analysis, creative experiment. KEYWORDS – artist, design, history, book, art.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107331
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
aida_vezeliene_bd.pdf67.1 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.