Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107300
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Agronomija (A001) / Agronomy
Author(s): Streižys, Emilijus
Title: Biologinių preparatų įtaka ‘Solaris‚ vynmedžių uogų kokybei
Other Title: The influence of biological preparations on the quality of ‘Solaris’ grapes
Extent: 39 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Vynuogės;Grapes;Biologiniai preparatai;Biological preparations;Vitamino C kiekis;Vitamin C quantity
Abstract: Tyrimo objektas: Vynmedžiai, veislė ʻSolarisʼ ir biologiniai preparatai Serenade Aso, Bactoforce. Hipotezė: Naudojant biologinius preparatus galima pagerinti augalų atsparumą ir uogų kokybę. Darbo tikslas - Ištirti biologinių preparatų įtaką vynuogių kokybei. Uždaviniai: Nustatyti biologinių preparatų įtaka vynuogių kokybiniams parametrams: vitamino C, kalio, sausųjų tirpių medžiagų, fenolinių junginių kiekiam ir sulčių ph. Nustatyti biologinių preparatų įtaką vynuogių sulčių spalvai. Tyrimo metodai: ‘Solaris‚ veislės vynmedžiai buvo purškiami biologiniais preparatais. Uogos buvo skinamos 2019 metų, rugsėjo pirmąją savaitę. Uogos tirtos Vytauto didžiojo universitete žemės ūkio akademijos laboratorijose. Buvo analizuojamas vitamino C, kalio, sausųjų tirpiųjų medžiagų ir fenolinių junginių kiekis ir didžiausia pH vertė bei sulčių spalva. Buvo naudojami šie metodai, vitaminui C nustatyti Mūrio, kaliui potenciometrinis, sausiosioms tirpiosioms medžiagoms refraktometrinis, bendras fenolinių junginių kiekis spektrometrinis metodas, o vynuogių sulčių spalva nustatyta naudojant HunterLabTM programinę įrangą.
Research object- Grape vines ʻSolaris and biological preparations Serenade Aso and Bactoforce Hypothesis- Biological preparations can improve plants resistance and berries quality Research aim- To study biological preparations influence on grape berries quality Tasks: To determine biological preparations influence grapes quality parameters in vitamin C, potassium, soluble dry matter content, phenolic compounds quantity and juice pH To determine biological preparations influence on grape juice color. Research methods- ʻSolarisʼ variety vines was sprayed by biological preparations. Berries were picked in 2019 September. Berries were researched in Vytautas Magnus university agriculture academy laboratory. Were analyzed vitamin C, potassium, soluble dry matter content, phenolic compounds, biggest pH value and juice color. Were used these methods, for vitamin C Mūrio, for potassium potentiometric, for soluble dry matter content refractometric, for phenolic compounds spectrometric method, juice color established with HunterLabTM software.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107300
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons