Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107184
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija (T009) / Mechanical engineering
Author(s): Katkus, Dominykas
Supervisor: Butkus, Ričardas
Title: Darbuotojų saugos būklės grūdų elevatoriuje gerinimas
Other Title: Improvement of workers‘ safety in grain elevator
Extent: 52 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Darbuotojų sauga ir sveikata;Workers safety ant health;Grūdų elevatorius;Grain elevator;Cheminys veiksnys;Chemical factor;Pneumatinio transporterio sistema;Pneumatic conveyor system;Talpyklų valytuvas;Tank cleaner
Abstract: Darbo tikslas – išanalizavus darbuotojų saugos ir sveikatos būklę grūdų elevatoriuje ir įvertinus riziką darbo vietose, pateikti pasiūlymus būklei gerinti. Darbo metodai: 1) mokslinės literatūros bei internete esančių šaltinių analizė; 2) savarankiškai atliktas grūdų elevatoriaus veiklos stebėjimas, dokumentų turinio analizė, 3) suprojektuotos priemonės DSS būklei gerinti ir prognozuoti diegimo kaštai bei jų atsipirkimo trukmė. Darbe yra išskiriamos dvi esminės dalys. Pirmojoje dalyje atliekama su darbuotojų saugos ir sveikatos valdymu įmonėje, profesinės rizikos veiksnių normavimu bei prevencija susijusios informacinės medžiagos analizė. Antrojoje dalyje analizuojama pasirinkto grūdų elevatoriaus gamybinės veiklos pobūdis, darbo aplinka, darbuotojų saugos ir sveikatos būklė bei valdymas, siūlomos prevencijos priemonės rizikos veiksniams mažinti bei būklei gerinti. Pateikiama valymo – susiurbimo sistema dulkių kiekiui normalizuoti, valant grūdų talpyklas bei įvertinamas techninio sprendinio įdiegimo efektyvumas. Išanalizavus rizikos vertinimą grūdų džiovintojo darbo vietoje buvo užfiksuotas cheminis veiksnys, neatitinkantis normų. Rizikos tyrimo metu atliekant grūdų talpyklų valymo darbus, nustatytas veiksnio dydis – 8,3 mg•m-3. Pagal HN 23:2011 (IPRV 5 mg•m-3). Todėl rizikos dydis yra nepriimtinas. Šiam veiksniui sumažinti pasiūlyta suprojektuoti pneumatinio transporterio sistemą dulkių ir grūdų likučių nusiurbimui bei talpyklų valytuvą su dulkių nutraukimo atvamzdžiu. Grūdinių talpyklų valytuvas yra universalus įrenginys, kadangi šiam įrenginiui sukurti parinkta elektrinė rankinė žoliapjovė, užmontuotas individualus šepetys bei suprojektuotas gaubtas su dulkių nutraukimo atvamzdžiu, kuris bus pritvirtinamas prie žoliapjovės koto. Dulkių, grūdų ar grūdų likučių (luobelių) nutraukimui panaudojama pneumatinio transporterio sistema, parenkamas ventiliatorius, kuris valant aruodus suprojektuotu valytuvu išsiurbs valomą turinį. Tokiu būdų nustatytas nepriimtinas rizikos veiksnys bus sumažinamas iki nepavojingų ribų. Toks įrenginių kompleksas darbus paspartins 20 proc. ir įmonei atsipirks per 7 metus.
Objective of the work - to analyse the health and safety of workers in the target company - the grain elevator, to assess the risks in the workplace; afterwards - to make suggestions which may help improving the current conditions. Methods of the work: 1) analysis of scientific literature and review of sources found online; 2) independent monitoring of the grain elevator, analysis of the elevator's internal documents; 3) designed measures which (if applied) would help to forecast and improve the health and safety of workers, calculation of possible installation costs and payback period. The work is divided into two essential parts. The first part analyses all useful information related to the commonly acceptable management of safety and employee’s health, standardization and prevention of occupational risk factors. The second part analyses the nature of the production activity of the targeted grain elevator, its working environment, its state and management of safety and health in the workplace; proposes prevention measures to reduce risk factors and improve the conditions: introduces the cleaning system intended for normalization of dust content while cleaning of grain containers, evaluates the efficiency of the implementation of this technical solution. After analysing the risk assessment, an abnormal and unacceptable chemical factor was detected at the workplace of the grain dryer: the value of the factor was determined to be 8.3 mg•m-3 according to HN 23: 2011 (IPRV 5 mg•m-3). To reduce this factor, it is proposed 1) to design a pneumatic conveyor system for vacuuming dust and grain residues and 2) to install a tank cleaner. The grain tank cleaner would be a universal device: electric hand mower is chosen to create this device, an individual brush is installed and a hood for dust extraction is designed, which is attached to the mower stem. A pneumatic conveyor system would be used to remove dust, grain or grain residues – installed ventilator would pump out the contents. This way, the unacceptable identified chemical risk factor will be reduced to non - hazardous limits. Such set of equipment would speed up the current work pace by 20 percent, and would pay off in 7 years.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107184
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
dominykas_katkus_bd.pdf2.65 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.