Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107009
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Mazgys, Domantas
Supervisor: Paulauskas, Rūtenis
Title: Lietuvos studentų salės futbolo finalinio etapo vartininkų atremtų ir praleistų smūgių į vartų plotą analizė
Other Title: The analysis of Lithuanian students futsal league championship of final stage goalkeepers' saved and missed goals to the football gates area
Extent: 36 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Vartininkai;Goalkeepers;Salės futbolas;Futsal;Statistika;Statistics
Abstract: Tyrimo tikslas. Įvertinti studentų vartininkų praleidžiamų įvarčių tendencijas nustatant į kurias vietas dažniausiai vartininkai praleidžia įvarčius. Tyrimo uždaviniai: 1. Ištirti vartininkų blokuotus kamuolius. 2. Ištirti į kurias vartų ploto dalis dažniausiai atliekami smūgiai. 3. Atlikti vartininkų atremtų smūgių palyginamąją analizę. Tyrimo metodai: 1. Salės futbolo literatūros analizė. 2. Žaidimo veiklos stebėjimas. 3. Praleidžiamų įvarčių statistinė analizė. Tyrimo dalyviai: Studentų salės futbolo finalinio etapo vartininkai (VGTU vartininkas, LSU vartininkas, KU 1 vartininkas, KU 2 vartininkas, KTU vartininkas ir VDU vartininkas).
The aim of the study: To evaluate the trends of goals scored by student goalkeepers by determining where the goalkeepers most often miss goals. Research tasks: 1. Investigate the balls blocked by the goalkeepers. 2. Investigate which parts of the goals are most often impacted. 3. To perform a comparative analysis of goalkeepers' backed blows. Research methods: 1. Analysis of indoor football literature. 2. Monitoring game activity. 3. Statistical analysis of missed goals. Research participants: Goalkeepers of the final stage of the student hall football (VGTU goalkeeper, LSU goalkeeper, KU 1 goalkeeper, KU 2 goalkeeper, KTU goalkeeper and VDU goalkeeper).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107009
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons