Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106891
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija (T009) / Mechanical engineering
Author(s): Mockus, Karolis
Supervisor: Šarauskis, Egidijus
Title: Skysto mėšlo įterpimo įrenginys
Other Title: Injection equipment of liquid manure
Extent: 38 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Skystas mėšlas;Liquid manure;Įterpimas;Injection;Įtaisas;Equipment
Abstract: Pirmajame brėžinyje pavaizduotas bendras vienos skysto mėšlo įterpimo mechanizmo sekcijos vaizdas, o antrajame pavaizduoti skaičiuotų detalių brėžiniai. Darbo tikslas – skysto mėšlo įterpimo mechanizmų konstrukcijas, atlikti patentinę apžvalgą, atlikti projektinius ir konstrukcinius skaičiavimus. Aiškinamajame rašte aprašoma padrikai paskleisto skysto mėšlo azoto nuostoliai, analizuojama, kuris skysto mėšlo paskleidimo būdas tinkamiausias. Projektiniame skyriuje aprašomas projektuojamas skysto mėšlo įterpimo mechanizmas, apskaičiuojamos pjovimo disko laikiklio virinimo siūlės, parenkamas tinkamo diametro pjovimo diskas ir tinkamas disko saugiklis, parenkama važiavimo trajektorija dirbant šiuo padargu. Projektiniame skyriuje taip pat pateikiami ekonominiai skaičiavimai ir aprašomos saugaus darbo taisyklės.
The graphic part consists of two A1 drawings. The first drawing shows a general view of one section of the liquid manure application mechanism, and the second shows drawings of the calculated details. The aim of the work is to construct the structures of liquid manure application mechanisms, to perform a patent review, to perform design and construction calculations. The explanatory note describes the nitrogen loss of sparse liquid manure and analyzes which method of liquid manure spreading is the most suitable. The design section describes the designed liquid manure application mechanism, calculates the welding seams of the cutting disc holder, selects the appropriate diameter cutting disc and the appropriate disc fuse, and selects the driving trajectory when working with this implement. The project section also provides economic calculations and describes the rules of safe work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106891
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
karolis_mockus_bd.pdf7.97 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons