Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106578
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija (T009) / Mechanical engineering
Author(s): Gendrolius, Domantas
Title: Grėbimo įtaisas mažų stačiakampių ryšulių presui
Other Title: Raking device for small square bales baler
Extent: 45 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Žoliniai augalai;Herbs;Sangrėba;Coulters;Presas;Baler;Rinktuvas;Collector;Grėbimo įtaisas;Rake
Abstract: Darbo tikslas – išnagrinėti žolinių augalų derliaus dorojimo technologiją, atlikti presų apžvalgą, projektinius ir konstrukcinius skaičiavimus bei pateikti pasiūlymus jiems tobulinti. Aiškinamajame rašte aprašoma žolinių augalų derliaus dorojimo technologija, pateikiamia ritininių ir stačiakampių ryšulių presų konstrukcijų apžvalga, bei renginių, skirtų stačiakampių ryšulių presų rinktuvų darbui pagerinti, patentinė apžvalga. Projektiniame skyriuje aprašomas projektuojamas grėbimo įtaisas, jo schemos parinkimas, darbinių dalių skaičiavimai. Šiame skyriuje taip pat pateikti saugaus preso eksploatavimo nurodymai bei ekonominis projektuojamų dalių ir presavimo agregato vertinimas.
The aim of the work is to study the technology of harvesting herbaceous plants, to perform a review of presses, design and construction calculations and to present proposals for their improvement. The explanatory note describes the technology for harvesting herbaceous plants, provides an overview of the constructions of round and rectangular balers, and provides a patented overview of events to improve the performance of rectangular balers. The design section describes the designed rake device, its scheme selection, calculations of working parts. This section also provides instructions for the safe operation of the press and an economic evaluation of the designed parts and the press assembly.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106578
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons