Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106471
Type of publication: Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Bulaukienė, Rita;Čingienė, Rasa
Title: Mulčiavimo efektyvumo tyrimas ekologiniame daržininkystės ūkyje
Other Title: Investigation of mulching efficiency in organic horticulture
Is part of: Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2020, Nr. 25
Extent: p. 10-13
Date: 2020
Abstract: Mulčiavimas naudojamas žemės ūkyje įvairiais tikslais, todėl jo naudos tyrimas įvairiose žemės ūkio sistemose yra aktualus. Buvo nustatyta, kad mulčiai yra naudingi ekologinėje daržininkystės sistemoje dirvožemio, vandens išsaugojimui ir gerinant derlingumą. Tyrimai atlikti svogūnų sodinukų pasėlyje naudojant skirtingų rūšių (smulkinti šiaudai, sausa žolė, žalia žolė)ir skirtingo storio (5 ir 10 cm) organinį mulčią. Įvertinta organinių mulčių įtaka dirvožemio drėgniui ir temperatūrai, pasėlio piktžolėtumui ir svogūnų derliui. Aukščiausia dirvožemio temperatūra (18,62 °C) ir didžiausias dirvožemio drėgnis (33,7 %) stebimi svogūnų pasėlį mulčiuojant žalios žolės mulčiu. Didžiausias svogūnų derlingumas (27,7 t/ha) nustatytas naudojant žalios žolės mulčią, stebimas 59,6 % derliaus padidėjimas lyginant su nemulčiuotu svogūnų pasėliu
Mulch is used in agriculture for various purposes, so the study of its benefits in various agricultural systems is relevant. Mulch has been found to be beneficial in the ecological horticultural system for soil, water conservation and improved fertility. The research was carried out in onion seedling crop using different types (chopped straw, dry grass, green grass) and different thickness (5 and 10 cm) of organic mulch. The influence of organic mulch on soil moisture and temperature, crop weediness and onion yield was evaluated. The highest soil temperature (18.62°C) and the highest soil moisture (33.7%) are observed by mulching the onion crop with green grass mulch. The highest onion yield (27.7 t/ha) was determined using green grass mulch, an increase of 59.6 % yield was observed in comparison with unmulsified onion crop
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106471
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.06 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.