Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106399
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija (T009) / Mechanical engineering
Author(s): Žiogas, Tadas
Supervisor: Šarauskis, Egidijus
Title: Sukabinimo įtaisas tarp ritininio preso ir vyniotuvo
Other Title: Round baler and bale wrapper coupling device
Extent: 40 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Vyniotuvas;Wrapper;Presas;Baler;Ritinys;Bale;Valdas;Hitch;Sukabinimo įtaisas;Coupling device
Abstract: Šiame darbe atliekant literatūros šaltinių analizę apžvelgiama ritinio apvyniojimo plėvele technologinė svarba šienainio gamyboje, vyniotuvų tipai ir konstrukciniai elementai, vyniotuvų agregavimo galimybes agreguojant juos kartu su ritininiais presais, taip pat apžvelgiami ir vyniotuvų sukabinimo įtaisų patentai. Projektinėje dalyje sudaroma ūkyje turimo preso „McHale f5500“ ir vyniotuvo „Elho Sideliner 1520A“ bendra veikimo principinė schema. Atliekami vyniotuvo valdo konstrukciniai ir patikrinamieji skaičiavimai. Projektuojamo sukabinimo įtaiso konstrukcijos patikimumas patikrinamas „Solid Edge 2019“ programa atliekant simuliaciją. Projektiniame skyriuje taip pat atliekami sukabintų agregatų ekonominiai – eksploataciniai skaičiavimai. Darbo saugos poskyryje aptariami darbo saugos reikalavimai ir nurodomi, bei paaiškinami pagrindiniai įspėjamieji ženklai. Baigiamojo darbo grafinę dalį sudaro du A1 formato brėžiniai: suprojektuoto sukabinimo įtaiso bendras vaizdas su reikalingais pjūviais ir vaizdais, suprojektuotų detalių darbo brėžinys.
Bachelor thesis literature analysis part reviews the technological importance of film wrapping in haymaking, types of wrappers and structural elements and also the possibility of wrapping device aggregation together with baler. During this part patents of wrapper coupling devices is also reviewed. In the project part, the general scheme of baler “McHale f5500” and wraper “Elho Sideliner 1520A” operation is made. Structural and verification calculations of the wrapper coupling device are performed. The reliability of the designed coupling device is checked with the “Solid Edge 2019” program during a simulation. Economic and operational calculations of coupled units are also performed in the project part. At safety section safety requirements are discussed. This part specifies and explains the main warning signs of wrapping device and baler. The graphic part of the final work consists of two A1 format drawings: a general view of the designed coupling device with the required sections and views; drawing of the designed parts.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106399
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
tadas_ziogas_bd.pdf2.35 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons