Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106111
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija (T006) / Energetics and thermo engineering
Author(s): Šveikauskas, Alvydas
Title: Bioskaidžių prekybos atliekų, perdirbamų į biodujas, energetinis potencialas
Other Title: Energy potential of biogas production from biodegradable trade waste
Extent: 48 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Biodujos;Biogas;Bioskaidžios atliekos;Biodegradable waste;Maisto atliekos;Food waste;Prekybos atliekos;Trade waste
Abstract: Šio tyrimo tikslas yra ištirti prekybos bioskaidžių atliekų, perdirbamų į biodujas, energetinį potencialą. Eksperimentas vykdytas VDU Biodujų laboratorijoje palaikant mezofilinę temperatūrą (37±1oC) ir naudojant AMPTS II stendą, kuris sudarytas 15 stiklinių 500 ml talpos bioreaktorių. Tyrimui atlikti naudojama vienkartinė įkrova. Įkrovą sudarė augalinės kilmės (daržovių, vaisių ir pan.) bei gyvūninės kilmės (mėsa ir mėsos gaminiai) atliekos. Iš 1 kilogramo gyvūninės kilmės atliekų išgauta 543 litrai biodujų su 75,7 % metano koncentracija, o iš augalinės kilmės atliekų – 126 litrai biodujų, kurių sudėtyje buvo 73 % metano. Metinis šalies prekybos bioskaidžių prekybos atliekų, perdirbamų į biodujas, energinis potencialas siekia 30 GWh, iš jų – 19 GWh iš gyvūninės kilmės atliekų ir 11,4 GWh iš augalinės kilmės atliekų.
The aim of this study is to investigate the energy potential of commercial biodegradable waste processed into biogas. The experiment was performed in Vytautas Magnus University Biogas Laboratory by maintaining the mesophilic temperature (37 ± 1 oC) and using an AMPTS II stand consisting of 15 glass bioreactors with a capacity of 500 ml. A single charge is used for the test. The loading consisted of waste of vegetable origin (vegetables, fruits, etc.) and waste of animal origin (meat and meat products). The biogas yield from 1 kg of animal origin raw material was 543 liters with methane concentration of 75,7 % and 126 liters of biogas from vegetable waste with 73 % of methane. The annual energy potential of biogas production from biodegradable trade waste reaches 30 GWh – 19 GWh from animal waste and 11,4 GWh from vegetable waste.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106111
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
alvydas_sveikauskas_md.pdf2.97 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons