Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106097
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija (T006) / Energetics and thermo engineering
Author(s): Stulpinaitė, Urtė
Title: Žaliavos įtaka biomasės granulių kokybei
Other Title: The influence of raw materials on the quality of biomass pellets
Extent: 55 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Biomasė;Biomass;Biokuras;Biofuel;Šilumingumas;Heating systems;Patvarumas;Durability
Abstract: Siekiant pagerinti ąžuolo granulių patvarumą, atsižvelgiant į aplinkosauginius reikalavimus ir vis didėjančius maistinių ir nemaistinių atliekų kiekius, 2019-2020 m. ištirta skirtingų žaliavų (ąžuolo pjuvenų, bulvių lupenų, lignino, linų sėmenų aliejaus išspaudų, drambliažolių) ir jų mišinių energinės savybės, biomasės cheminė sudėtis ir iš šių žaliavų pagamintų granulių patvarumas. Viena pagrindinių biomasės savybių, lemiančių biokuro kokybę – jos drėgnis. Tyrimais nustatyta, kad didžiausias buvo bulvių lupenų drėgmės kiekis, o mažiausias drambliažolių biomasės. Vertinant kitus kokybinius parametrus, nustatyta, kad mažiausiu peleningumu pasižymėjo ąžuolo pjuvenos, pelenų kiekis jose buvo tik apie 0,9 proc. Mišiniai peleningumu standartą atitiko ąžuolo pjuvenas (20 %) maišant su drambliažolėmis (80 %), bei su bulvių lupenomis (80 %). Didžiausias šilumingumas nustatytas mišinyje, kuriame buvo daugiausia lignino. Palyginus granulių, pagamintų iš ąžuolo pjuvenų, patvarumo rezultatus su iš mišinių pagamintomis granulėmis, nustatyta, kad, patvarumą pagerino tik mišiniai, kuriuose buvo lignino.
To improve the durability of oak pellets in the light of environmental requirements and the increasing amount of food and non-food waste, 2019-2020 y. was investigated different raw materials (oak sawdust, potato waste, lignin, linseed oil waste, miscanthus) and their mixtures energy properties and durability. One of the main properties of biomass that determines the quality of biofuels is its moisture. Studies showed that the highest moisture content was in potato peelings and the lowest in ivory biomass. Evaluating other qualitative parameters, it was found that oak sawdust had the lowest ash content, the ash content was only about 0.9 percent. The mixtures with ash content met the standard when mixed with oak sawdust (20%) miscanthus (80%) and with potato waste (80%). The highest calorific value was found in the mixture containing the most lignin. Comparing the durability results of pellets made from oak sawdust with pellets made from mixtures, it was found that only mixtures containing lignin improved the durability.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106097
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
urte_stulpinaite_md.pdf.pdf1.7 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.