Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106096
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Bakšinskaitė, Aušra
Title: Žolinių žemės ūkio augalų biomasės potencialas žiedinėje bioekonomikoje
Other Title: Potential of herbic agricultural plant biomass in the circular bioeconomics
Extent: 57 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: žiedinė bioekonomika;Circular bioeconomics;Bioplastikas;Bioplastics;Lignoceliuliozė;Lignocellulose;Pluoštas;Fiber
Abstract: Žiedinė bioekonomika – šių dienų iššūkis, siejantis efektyvų biomasės perdirbimą bei atliekų panaudojimą. Tikėtina, kad vienas iš efektyvių biomasės naudojimo būdų galėtų būti bioplastikų gamyba. Kiekvienais metais pasaulyje plastikinių gaminių gamyba auga. Plastiko naudojimo augimas bei jo atliekų utilizavimas didina klimato kaitą ir aplinkos taršą. Plastiko universalumas, lengvumas, lankstumas yra vienos iš patraukliausių savybių, kurios skatina visuomenę vartoti daugiau plastikinių gaminių. Plėtojant atsinaujinančius išteklius, atsiranda alternatyvos plastiko gaminiams tokios kaip bioplastiko gaminiai, kurie galėtų pakeisti įprastą plastiką. Tikėtina, kad viena iš alternatyvų plastikui galėtų būti žemės ūkio augalų biomasė. Žoliniai augalai turi lignino, celiuliozės ir hemiceliuliozės. Šitie komponentai sudaro lignoceliuliozės pluoštą, o biomasės naudojimas gali būti tvarus bei ekologiškas aplinkai. Lignoceliozinė biomasė yra palyginti nebrangi, o lignoceliulioziniai augalai gali būti auginama nederlingose žemėse ir nekonkuruojant su maisto gamyba. Tiriamajame darbe pasirinktos keturios žolinių augalų rūšys: drambliažolė (Miscanthus gigantheus), sida (Sida hermaphrodita Rusby), pavėsinis kietis (Artemisia dubia) ir vasarinių kviečių šiaudai (Triticum). Darbo tikslas: įvertinti žolinių augalų biomasės cheminę sudėtį, struktūrą ir jų tinkamumą bioplastikų gamybai.
Circular bioeconomy is a challenge today, combining efficient biomass recycling and waste recovery. It is likely that one of the efficient uses of biomass could be the production of bioplastics. Every year in the world plastic product production is increasing. Plastic growth has caused climate change and environmental pollution. The versatility, lightness and flexibility of plastic is one of the most attractive features of more plastic products. In the development of renewable resources, the best alternative plastic products such as bioplastics that can be replaced by conventional plastics. One of the alternative plastics may be agricultural crops biomass. Herbaceous plants contain lignin, cellulose and hemicellulose. It can be sustainable and environmentally friendly. Lignocellulosic biomass is inexpensive and lignocellulosic crops can be grown on barren land and without food competition. Four types of herbaceous plants selected in the research: miscanthus (lot. Miscanthus gigantheus), sida (lot. Sida hermaphrodita Rusby), artemisia dubia and spring wheat straw (lot. triticum). Aim of the work: To evaluate the chemical composition, structure of herbaceous plants and their suitability for bio-product development.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106096
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
ausra_baksinskaite_md.pdf2.64 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.