Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105721
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija (T009) / Mechanical engineering
Author(s): Reneckis, Vainius
Supervisor: Jankauskas, Vytenis
Title: Technologinių veiksnių įtakos klijuojamų aliuminio lydinio sujungimų stiprumui tyrimas
Other Title: Investigation of the influence of technological factors on the strength of bonded aluminum alloy joints
Extent: 49 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: FPL;FPL;Mechaninis paruošimas;Mechanical abrasion;Klijai;Adhesive
Abstract: Tyrimo tikslas – Ištirti klijuotų sujungimų stiprumą, skirtingai apdirbus ir užteršus sujungimo paviršius. Tyrimo metu, atliktas bandinių klijavimas, prieš tai vienus paviršius paruošus mechaniniu metodu ir padengus konversine danga, kitus cheminiu, juos nuvalius natrio hidroksido šarminiu tirpalu ir pamerkus į FPL rūgštinį tirpalą ir jame išlaikius 60s. Paviršiuose suformavus vandens plėvę ir mineralinės alyvos plėvelę. Bandiniai suklijuoti plėveliniais epoksidiniais klijais, kurių kietėjimo temperatūra 121°C ir skystus klijus, kurių kietėjimo temperatūra 93°C. Atlikus tempimo bandymus tiriamiesiems sujungimams, buvo išsiaiškinta, kad klijuotų sujungimų stiprumas buvo didesnis klijuojant plėveliniais klijais paviršius paruoštus cheminiu metodu, o naudojant skystus klijus didesnis stiprumas buvo mechaniniu metodu paruoštų paviršių
The aim of the research was to investigate the strength of bonded joints after different treatment and contamination of joint surfaces. During the study, the samples were bonded, after which some surfaces were prepared mechanically and coated by conversion coating, others were cleaned using sodium hydroxide solution and immersed in FPL acid etch solution and kept in it for 60 s. After forming a water film and a mineral oil film on the surfaces the specimens were bonded using film adhesives with a curing temperature of 121 ° C and liquid adhesives with a curing temperature of 93 ° C. Shear tests on the test joints revealed that the strength of the bonded joints was higher when specimens were bonded using film adhesive and the surfaces prepared by the chemical method, and using liquid adhesive, the strength was higher for mechanically prepared surfaces
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105721
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons