Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105546
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija (T006) / Energetics and thermo engineering
Author(s): Kuzminskas, Vladas
Title: Trumpos rotacijos energetinių augalų ruošimo ir naudojimo energinei konversijai įvertinimas
Other Title: Evaluation of preparation and use of short rotation energy plants for energy conversion
Extent: 49 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Energetiniai augalai;Energy crops;Skiedros;Chips;Biokuras;Biofuels;Deginimas;Burning;Kenksmingos emisijos;Harmful emissions
Abstract: Eksperimentiniai tyrimai buvo atlikti 2018–2020 metais VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto bei Lietuvos energetikos instituto laboratorijose. Tyrimo tikslas – ištirti trumpos rotacijos energetinių augalų paruošimo ir naudojimo technologijas energetiniu bei aplinkosauginiu aspektais, konversijai įvertinti tiriamų augalų paruoštą pjaustinį jį deginant. Darbo objektas – trumpos rotacijos augalų energetinės savybės ir susidariusios emisijos. Baigiamojo darbo informacinėje šaltinių analizėje pateiktos trumpos rotacijos augalų auginimo, nuėmimo ir paruošimo technologijos biokurui. Įvertintos augalų energetinės savybes ir ištirtos kenksmingos emisijos. Pateikti energetinių augalų biokuro ruošimo – smulkinimo ir skiedrų gamybos – bei jų savybių tyrimo rezultatai, nustatyta augalų elementinė sudėtis, peleningumas, šilumingumas bei įvertintas poveikis aplinkai deginant augalus. Deginant paruoštą biokurą ištirtos ir įvertintos kenksmingų medžiagų emisijos į aplinką: anglies dioksidas CO2, anglies monoksidas CO, azoto oksidai NO ir NOx bei nustatytas chloro (CL) kiekis degimo produktuose. Nustatyta, kad deginant trumpos rotacijos energetinių augalų skiedras kenksmingų medžiagų emisijos į aplinką neviršijo leistinų normų.
The experimental researches was conducted in 2018–2020 in the laboratories of the VMU AA Institute of agricultural engineering and safety and the Lithuanian Energy Institute. The research aim – to investigate the technologies of preparation and use of short rotation energy plants in energy and environmental aspects, to evaluate the conversion of the prepared cutting of the studied plants by burning it. The research object – energy properties and short-term emissions of short rotation energy plants. The literature review of the final work analyzes the bean plant cultivation, harvesting and preparation technologies for biofuels. Possibilities of using plant waste for incineration were evaluated. There were presented the methods of energy plants preparation, utilization, also investigated moisture content, elemental composition, calorific value, bulk density, fall and natural slope angles, chopped mass fractional composition, ash content, calorific value and environmental impact when burning. The emissions of carbon dioxide CO2, carbon monoxide CO, nitrogen oxides NO and NOx have been investigated and evaluated in the combustion products of the prepared biofuel. Presented research results show, that the emissions of harmful substances into the environment during the combustion of short rotation energy plant chips did not exceed the permissible limits.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105546
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
vladas_kuzminskas_md.pdf3.73 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.