Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105355
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004);Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Berzinytė, Deimantė;Saldukaitė, Lina;Šarauskis, Egidijus;Buragienė, Sidona;Adamavičienė, Aida
Title: Juostinio žemės dirbimo ir biopreparatų įtaka dirvožemio savybėms ir energijos sąnaudoms auginant pupas po skirtingų priešsėlių
Other Title: Effect of strip tillage and biopreparations on soil properties and energy consumption in faba bean production after different preceding crops
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2020 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2020 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
Extent: p. 34-37
Date: 2020
Note: https://doi.org/10.7220/2538-9122.2020
Keywords: Juostinis žemės dirbimas;Dirvožemio savybės;Pupos;Biopreparatai;Energijos efektyvumo rodikliai;Strip tillage;Soil properties;Faba bean;Biopreparation;Energy efficiency indicators
Abstract: Siekiant sumažinti žemės dirbimo neigiamą poveikį dirvožemio savybėms ir energijos sąnaudoms, vis plačiau naudojamos neariminės technologijos ir biopreparatai. Šios priemonės žemės ūkyje leidžia ženkliai sumažinti aplinkos taršą ir padidinti energijos naudojimo efektyvumą. Eksperimentiniai tyrimai vykdyti auginant pupas po skirtingų priešsėlių ir taikant juostinio žemės dirbimo bei sėjos technologiją su biopreparatais ir be jų. Tirta juostinio žemės dirbimo ir biopreparato įtaka dirvožemio tankiui, aeraciniam poringumui ir temperatūrai dviejuose pupų pasėliuose, kurių priešsėliai buvo žieminiai kviečiai ir daugiametės žolės. Įvertinus naudotas technologines operacijas, trąšas, sėklas, pesticidus ir biopreparatus buvo atliktas energijos sąnaudų vertinimas pupų auginimui po skirtingų priešsėlių. Tyrimai parodė, kad ilgesniame vegetacijos periode dirvožemio tankis laukeliuose, kuriuose buvo panaudotas biopreparatas, mažėjo, o didesnės įtakos temperatūrai viršutiniame dirvožemio sluoksnyje neturėjo. Nustatyta, kad pupų pasėlyje po daugiamečių augalų dirvožemio temperatūra buvo vidutiniškai 2–4 o C aukštesnė, nei pasėlyje po žieminių kviečių. Analitiniais skaičiavimais nustatyta, kad nepriklausomai nuo priešsėlio pupų auginimo technologinėms operacijoms sunaudojama nuo 45,12 iki 50,08 L ha–1 dyzelinių degalų. Geriausias energetinio vertinimo koeficientas (6,10) ir energijos produktyvumas (0,31 kg MJ–1) buvo pasiektas pupas auginat po žieminių kviečių
Non-plowing technologies and biopreparations are increasingly being used to reduce the negative impact of tillage on soil properties and energy consumption. These measures in agriculture make it possible to significantly reduce environmental pollution and increase energy efficiency. Experimental studies were carried out by growing faba beans after different pre-crops and using strip tillage and sowing technology with and without biopreparations. The influence of strip tillage and biopreparation on soil density, aeration porosity and temperature in two faba bean pre-crops with winter wheat and perennial grasses was investigated. After evaluating the used technological operations, fertilizers, seeds, pesticides and biopreparations, an assessment of energy consumption for bean cultivation after different pre-crops was performed. Studies have shown that over a longer vegetation period, soil density in the fields where the biopreparation was applied decreased and did not have a greater effect on the temperature in the topsoil. It was found that the soil temperature in the faba bean crop after perennials was on average 2–4 o C higher than in the crop after winter wheat. Analytical calculations showed that for faba bean cultivation technological operations, from 45.12 to 50.08 L ha–1 of diesel fuel was used. The best energy ratio (6.10) and energy productivity (0.31 kg MJ–1) were achieved when produced faba beans after winter wheat
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105355
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.94 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.