Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104949
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Jančius, Rūtenis;Gavenauskas, Algirdas;Pekarskas, Juozas
Title: Vertybinių nuostatų ir aplinkos įtaka mokinių ekologinei elgsenai
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2020 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2020 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
Extent: p. 203-206
Date: 2020
Note: https://doi.org/10.7220/2538-9122.2020
Keywords: Vertybės;Alinkos veiksniai;Ekologinė elgsena;Values;Environmental factors;Ecological behaviour
Abstract: Tyrimas vykdytas 2018 m. gegužės mėnesį. Tyrime dalyvavo 151 Kaišiadorių rajono X gimnazijos I – II klasių moksleiviai. Naudotas kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa, kurios pagrindą sudarė uždaro tipo klausimai, susiję su mokinių vertybinėmis nuostatomis, aplinkos veiksniais ir elgsena. Moksleivių tarpe vaikinai labiau nei merginos domisi ekologija, o ekologinio gyvenimo būdo praktikuojančių tarpe reikšmingo skirtumo nėra. Žemesnės klasės mokiniai labiau domisi ekologija ir praktikuoja ekologinį gyvenimą, nei vyresnės klasės mokiniai ir nustatytas vidutinio stiprumo ryšys (r=0,544). Mokiniams reikšmingiausios vertybės sveikata ir meilė, o mažiausiai reikšmingos pinigų, darbo ir taikos vertybės. Išrangavus vertybes paaiškėjo, kad svarbios yra pasitikėjimo ir pagarbos, pagarbos tėvams ir lygybės vertybės. Mokinių vertybinių nuostatų ir gamtosauginės elgsenos atžvilgiu labiausiai prisideda draugai (84,8 %), šeima (77,5 %) ir mokykla (50,3 %). Mokiniai ateityje labiausiai ketina rūšiuoti atliekas, prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo ir aplinkos išteklių mažinimo
The survey was conducted in 2018. in May. 151 students of the 1st and 2nd grade of Kaisiadorys district X gymnasium participated in the research. The quantitative survey used was a questionnaire based on closed-ended questions related to pupils’ values, environmental factors and behavior. In school, boys are more interested in ecology than girls are, and there is no significant difference among those practicing eco-lifestyle. Lower-grade students were more interested in ecology and practicing eco-life than older students and a moderate relationship was found (r = 0.544). The most important values for students are health and love, and the least values are money, work and peace. Ranking values has shown the importance of values of trust and respect, respect for parents and equality. Pupils (84.8%), family (77.5%) and school (50.3%) are the main contributors to pupils’ values and environmental behaviour. In the future, pupils are most interested in sorting waste, contributing to the reduction of environmental pollution and the reduction of environmental resources
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/104949
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Proj. "Vilko ekologijos tyrimai"
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.