Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104576
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Blinstrubienė, Aušra;Burbulis, Natalija;Juškevičiūtė, Neringa;Žūkienė, Rasa
Title: Factors affecting organogenesis of Stevia rebaudiana and in vitro accumulation of steviol glycosides
Other Title: Stevia rebaudiana organogenezę ir steviolio glikozidų kaupimąsi in vitro lemiantys veiksniai
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture. Akademija (Kėdainių r.), 2020, t. 107, nr. 2
Extent: p. 171–178
Date: 2020
Keywords: Citokininai;Eksplantas;Rebaudiozidas;Saldžioji stevija;Steviozidas;Ūglių regeneracija;Cytokinin;Explant;Rebaudioside A;Shoot regeneration;Stevia;Stevioside
Abstract: Tirta eksplanto ir citokininų tipų bei koncentracijos įtaka saldžiosios stevijos (Stevia rebaudiana Bertoni) tiesioginei organogenezei ir citokininų tipo poveikis steviozido bei rebaudiozido A kaupimuisi in vitro. Ūglių indukcijai stevijos stiebo ir lapo segmentai, izoliuoti iš 6 savaičių amžiaus in vitro augalų, auginti Murashige ir Skoog (MS) maitinamojoje terpėje, papildytoje skirtingomis (1,0–6,0 µM) 6-benzilaminopurino (BAP), tidiazurono (TDZ) ir kinetino (KIN) koncentracijomis. Steviolio glikozidų (steviozido ir rebaudiozido A) kiekis donoriniuose augaluose ir susiformavusiuose ūgliuose įvertintas taikant aukšto slėgio skysčių chromatografiją. Dispersinės analizės rezultatai parodė, kad ūglių formavimosi dažniui esminės įtakos (p < 0,01) turėjo visi tirti veiksniai. Nustatyta, kad stiebo segmentai ūglius formavo esmingai didesniu dažniu nei lapo segmentai. Maitinamojoje terpėje, papildytoje tidiazuronu, izoliuoti eksplantai ūglius formavo intensyviau nei maitinamojoje terpėje, papildytoje 6-benzilaminopurinu arba kinetinu. Didžiausias vidutinis ūglių formavimosi dažnis gautas maitinamojoje terpėje, papildytoje 3,0 µM TDZ. Stevijos tiesioginę organogenezę indukavus maitinamojoje terpėje, papildytoje 4 µM BAP arba 4,0 µM TDZ, rebaudiozido A ir steviozido santykis ūgliuose didėjo, o terpėje su 4,0 µM KIN priedu mažėjo. Esmingai didesnis rebaudiozido A ir steviozido santykis nustatytas maitinamojoje terpėje, papildytoje 4,0 µM TDZ, nei terpėse, papildytose 4,0 µM BAP arba 4,0 µM KIN
The aim of this research was to investigate the effect of explant type and cytokinin type and concentration on stevia direct organogenesis in vitro, and to determine the effect of cytokinin type on stevioside and rebaudioside A content in regenerated shoots. Stem and leaf segments of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni), taken from 6-week-old in vitro grown plants, were inoculated on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with different (1.0–6.0 µM) concentrations of 6-benzylaminopurine (BAP), thidiazuron (TDZ) and kinetin (KIN) for shoot regeneration. The content of steviol glycosides (stevioside and rebaudioside A) in S. rebaudiana donor plants and regenerated shoots was evaluated using high-performance liquid chromatography (HPLC). Results revealed a significant effect (p < 0.01) of explant type, cytokinin type and cytokinin concentration on shoot regeneration frequency. The mean value of regeneration frequency from stem segments was significantly higher in comparison with leaf segments. Thidiazuron significantly promoted the mean regeneration frequency in comparison to 6-benzylaminopurine and kinetin. The highest mean shoot formation frequency was obtained on the medium supplemented with 3.0 µM of TZD. Incorporation of 4.0 µM BAP and 4.0 µM TZD into culture media resulted in significant increase in rebaudioside A and stevioside ratio, while a decrease in rebaudioside A and stevioside ratio was recorded when the medium was supplemented with 4.0 µM KIN. Rebaudioside A and stevioside ratio in the medium supplemented with 4.0 µM TZD was significantly higher in comparison with 4.0 µM BAP and 4.0 µM KIN
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2020/04/107_2_str22.pdf
Affiliation(s): Biochemijos katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.35 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.