Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104574
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Baranauskas, Tomas
Title: 1219 m. taikos sutartis tarp Lietuvos ir Volynės kunigaikščių: teksto interpretavimo problemos
Other Title: The peace treaty of 1219 between Lithuanian and Volhynian dukes: the problems of interpretation of the text
Is part of: Istorija : mokslo darbai = History. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 115, nr. 3
Extent: p. 4-27
Date: 2019
Keywords: Volynės kunigaikštystė;Lietuvos valstybė;Taikos sutartis;Valstybės susidarymas;Duchy of Volynia;Lithuanian State;Peace treaty;State formation;Diplomatics
Abstract: Straipsnyje analizuojamas 1219 m. taikos sutarties tarp Lietuvos ir Volynės kunigaikščių atpasakojimo tekstas Haličo–Volynės metraštyje, apžvelgiami šios sutarties tyrinėjimai. Sutarties atpasakojimas lyginamas su kitomis to meto bei vėlesnėmis sutartimis, pagrindžiama, kad jos originalas turėjo rašytinę formą, aptariama jos struktūra. Ypatingas dėmesys skiriamas pirmųjų 5 kunigaikščių grupei. Remiantis gramatine ir XIII–XIV a. sutarčių formuliaro analize, galima teigti, kad žodis старѣшеи, įrašytas šios grupės pradžioje, taikytinas tik pirmajam įvardytam kunigaikščiui Živinbutui
The article discusses the peace treaty of 1219 between the Lithuanian and the Volhynian dukes retold in the Chronicle of Galicia-Volhynia, and reviews the historiography of this treaty. The retold treaty is compared with contemporary and later treaties, proving that the treaty of 1219 must have been in a written form; the article also discusses its structure. Special attention is paid to the group of the Lithuanian first five dukes: based on the grammatical analysis of the formulas of the 13th–14th century treaties, the article concludes that the word старѣшеи, written in its forefront, applies only to Živinbutas, listed as the first among the five
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104574/1/ISSN2029-7181_2019_V_115.N_3.PG_4-27.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/104574
https://doi.org/10.15823/istorija.2019.115.1
Affiliation(s): Mokytojų rengimo institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Istorija 2019, t. 115, nr. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.