Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103015
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Aleksienė, Vilmantė;Pabarčienė, Vita
Title: Dailės terapijos taikymas patyčių įveikos ir prevencijos programose mokykloje
Other Title: The application of art therapy in bullying resolution and prevention programs at school
Is part of: Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Menų terapija sociokultūrinėje aplinkoje. , 2011, Nr. 18 (29)
Extent: p. 77-90, 154-168
Date: 2011
Keywords: Socialinis ugdymas;Konfliktų spendimas;Patyčių prevencija;Dailės terapija;Social education;Conflict resolution;Prevention of bullying;Art therapy
Abstract: Straipsnyje analizuojama patyčių kaip destruktyvaus konflikto raiškos problema ir dailės terapijos taikymo kompleksinėse patyčių prevencijos programose mokykloje galimybės. Siekiant spręsti patyčių problemą Lietuvos mokyklose ir įgalinti socialinį pedagogą sėkmingai vykdyti prevencinę veiklą, buvo atliktas empirinis tyrimas – ugdymo projektas, organizuotas pagal sėkmingą darbo patirtį Didžiosios Britanijos mokykloje, taikant dailės terapijos elementus socialinio ugdymo darbe. Daroma išvada, kad dailės terapija gali būti veiksminga kompleksinės neformaliojo socialinio ugdymo programos priemonė, siekiant sukurti vaikui palankią psichosocialinę aplinką mokyklose, ugdyti mokinių emocinį savarankiškumą, formuoti pozityvaus konfliktų sprendimo įgūdžius ir elgesio strategijas, užkertančias kelią patyčioms
The article analyses the problem of bullying as the manifestation of destructive conflict and the possibility of application of art therapy in complex bullying prevention programs at school. In order to resolve the problem of bullying in Lithuanian schools and enable the social pedagogue to successfully implement prevention, an empirical research - i.e. an educational project based on successful application of principles of art therapy in the context of social education in one of the schools in Great Britain - has been carried out. The conclusion is that art therapy can be an effective tool in the complex curriculum of nonformal program of social education for creating healthy psycho-social environment in our schools, developing emotional self-confidence, forming positive conflict resolution skills and behavioural strategies in order to prevent bullying
Internet: http://media.search.lt/GetFile.php?OID=241492&FID=705770
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.