Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102692
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Samalius, Modestas
Title: Skirtingų veiksnių įtaka GPNS matavimų rezultatams
Other Title: Study of the influence of different factors on GPS measurement results
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2019, nr. 1 (17)
Extent: p. 117-121
Date: 2019
Note: Šiame leidinyje publikuojama tarptautinės mokslinės - metodinės konferencijos "Gamtotvarkos aktualijos - 2019“ pranešimų medžiaga
Keywords: GPNS;Geodezinis pagrindas;RTK;LitPOS;Paklaida;Nuokrypis;Tikslumas;GPNS;Geodetic base;RTK;LitPOS;Error;Deviation;Accuracy
Abstract: Remiantis anketinės apklausos ir daugiakriterinės analizės rezultatais, matavimams pasirink-tas Geomax Zenith 25 GPNS imtuvas, o matavimai atlikti RTK matavimų metodu. Tyrimo metu su GPNS prietaisu buvo išmatuoti aštuoni geodezinio pagrindo punktai Klaipėdos rajone. Kievieną geodezinio pagrindo punktą išmatavus po septynis kartus (veikiant skirtingoms oro sąlygoms ir kitiems veiksniams) buvo apskaičiuotos X, Y ir Z koordinačių aritmetinių vidurkių vidutinės kvadratinės paklaidos ir PDOP koeficientai. Atlikus tyrimą gautos didžiausios X, Y ir Z koordinačių aritmetinių vidurkių paklaidos – X ±58 mm, Y ± 65 mm ir Z ± 67 mm, o didžiausia aritmetinių vidurkių vidutinė kvadratinė paklaida ± 61 mm. Didžiausias PDOP koeficientas – 2,136, o mažiausias – 1,082. Atlikus tyrimą nustatyta, kad oro sąlygos neturi įtakos matavimų rezultatams, tačiau matavimų rezultatus veikia užstatymo intensyvumas arba matuojamojo taško vietovėje augantys medžiai, krūmai ar kiti želdiniai, dėl kurių įtakos matavimų metu atsiranda didžiausios paklaidos
Based on the results of the questionnaire survey and the multi-criteria analysis, the Geomax Zenith 25 GPS receiver was selected for the measurements, and the measurements were performed using the RTK measurement method. Eight geodetic base points in the Klaipeda district were measured by the GPS device during the study. After measuring each geodetic base point seven times (under different weather conditions and other factors), the mean and deviations of the coordinates were calculated. Deviations of the measurements of X, Y and Z coordinates from the coordinates of the geodetic base points, the mean square errors of the arithmetic mean and the PDOP coefficients were statistically analyzed. The maximum deviations from the arithmetic mean of the X, Y and Z coordinates were found to be X ± 58 mm, Y ± 65 mm and Z ± 67 mm, and the maximum arithmetic mean square error ± 61 mm. The maximum PDOP coefficient is 2.136, the minimum – 1.082. The study findings were that the weather conditions do not affect the results of the measurements, but the results of the measurements are affected by the density of buildings, trees, shrubs or other plants growing in the area of the measured point, which influence the maximum errors during the measurements
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102692
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.