Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102639
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Narmontaitė, Reda
Title: Žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo Klaipėdos rajono savivaldybėje
Other Title: Analysis of cadastral data determination in Klaipeda district municipality
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2019, nr. 1 (17)
Extent: p. 95-99
Date: 2019
Note: Šiame leidinyje publikuojama tarptautinės mokslinės - metodinės konferencijos "Gamtotvarkos aktualijos - 2019“ pranešimų medžiaga
Keywords: Žemės sklypai;Kadastro duomenų nustatymo byla;Kadastriniai matavimai;Klaidos;Land parcels;Cadastral data file;Cadastral measurements;Errors
Abstract: Tyrimo tikslas – atlikti žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo Klaipėdos rajono savi-valdybėje analizę. Tiriamajame darbe nagrinėjami 2018 metų Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriuje surašyti 2466 neigiami kadastrinių matavimų bylų tikrinimo aktai, kuriuose rastos 5353 klaidos, sugrupuotos į dešimt kategorijų: klaidingai parengtas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas (922), netinkama žemės sklypo kadastro duomenų bylos komplektacija (837), nenu-rodyti arba klaidingai nurodyti duomenys apie žemės servitutus ar specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (723), klaidingai apskaičiuota žemės sklypo vertė (666), klaidingai parengtas žemės sklypo planas (511), klaidingi duomenys apie gretimus žemės sklypus ir jų savininkus (477), klaidingai nurodytos žemės naudmenos (435), nenurodytas ar klaidingai nurodytas žemės sklypo formavimo juridinis dokumentas (299), žemės sklypo ribos neatitinka teritorijų planavimo dokumentų (265) ir kitos klaidos (218). Atlikta 94 matininkų, turinčių patirties žemės sklypų kadastrinių matavimų srityje, anketinė apklausa siekiant sužinoti kadastrinių matavimų bylose daromų klaidų priežastis bei rasti sprendimo būdus, kaip šių klaidų išvengti
The research was aimed to analyze the determination of cadastral data in Klaipeda district municipality. 2466 negative acts of cadastral survey files, which were compiled by the National Land Service of Klaipeda District Department in 2018, are examined in this research work. 5353 errors were found and grouped into ten categories: erroneously prepared land plot marking-display act (922), inappropriate land plot cadastral data set (837), unspecified or incorrectly referenced information about land parcels or special land use conditions (723), erroneous calculation of parcel value (666), erroneously prepared plan of a land plot (511), erroneous details of adjacent plots of land and their owners (477), erroneously indicated ground utilities (435), missing or incorrectly stated land plot formation legal documents (299), land plot boundaries do not correspond to spatial planning documents (265) and other errors (218). A survey of 94 surveyors with experience in cadastral land parcels was conducted to find out the causes of errors in cadastral measurement files and to find ways to avoid these errors
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102639
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.74 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.