Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102508
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Sapitavičiūtė, Asta
Supervisor: Liobikienė, Genovaitė
Title: Studentų plastiko naudojimo įpročių vertinimas Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakultete
Other Title: Assessment of students' plastic usage habits at Vytautas Magnus University, faculty of science
Extent: 46 p.
Date: 8-Jan-2020
Keywords: Plastikas;Plastic;Atliekos;Waste;Rūšiavimas;Recycling;Studentų įpročiai;Habits of students
Abstract: Darbo apimtis 46 puslapiai, jame yra 9 lentelės, 15 paveikslų, panaudota 61 informacijos šaltinis, priedų skaičius Darbo tikslas: įvertinti Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Gamtos mokslų fakulteto (GMF) studentų plastiko naudojimo įpročius ir lemiančius veiksnius.Uždaviniai: • Išanalizuoti plastiko atliekų pokyčius ES šalyse, tame tarpe ir Lietuvoje • įvertinti studentų požiūrį apie plastiko vartojimą; • išanalizuoti studentų plastiko atliekų rūšiavimo įpročius; • nustatyti plastiko gaminių naudojimo įpročius lemiančius veiksnius Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis apklausos metodas. Kiekybinio tyrimo metodas – anketinė aklausa. Joje dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto studentai. Buvo apklausta 77 studentai. Statistiniai rodikliai buvo apskaičiuoti naudojant IBM SPSS Statistics 23.0 programą. Rezultatai ir išvados: Kartu su plastiko atliekų didėjimu tiek Europoje tiek Lietuvoje augo ir atliekų rūšiavimo rodikliai. Daugiau nei trečdalis (33,8 %) studentų savo naudojamo plastiko kiekį vertina kaip labai didelį arba didelį. Daugiausiai studentų mano, jos plastiko naudoja vidutiniškai (57,1 %). Didžioji dalis studentų (86 %) naudojasi vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistema. Maždaug pusė studentų rūšiuoja plastiko atliekas namuose (54,6 %), likę studentai plastiko atliekų nerūšiuoja, rūšiuoja kartais arba retai. Dažną plastikinių butelių ir vienkartinių karštų gėrimų puodelių naudojimą lemia tai, jog respondentai yra studijuojantys universitete, kur yra šaltų ir karštų gėrimų prekybos automatai, todėl jiems patogiau gėrimą nusipirkti universitete nei atsinešti iš namų.
Paper volume 46 pages, it contains 9 tables, 15 images, used 61 references, 1 supplement. The research objective – to assess student’s plastic usage habits at Vytautas Magnus University, Faculty of Science. Research tasks: • analyse plastic waste changes in EU and Lithuania; • assess students' attitudes toward plastic use; • analyse students' plastic waste recycling habits; • identify the determinants of the use of plastic products Research methodologies: A quantitative survey method was selected for the study. Quantitative research method - questionnaire. Students from Vytautas Magnus University, Faculty of Natural Sciences participated. 77 students were interviewed. Statistics were calculated using IBM SPSS Statistics 23.0. Results and conclusions: Along with the growth of plastic waste, waste sorting indicators in Europe and Lithuania were increasing. More than a third (33.8%) of students rate the amount of plastic they use as very high or high. Most students think they use plastic on average (57.1%). The majority of students (86%) use the deposit system for disposable drinks packaging. About half of the students sort their plastic waste at home (54.6%), while the rest do not sort, sometimes or rarely. Frequent use of plastic bottles and disposable hot drink cups is due to the fact that respondents are studying at a university with cold and hot beverage vending machines, which makes it more convenient for them to buy a drink at university than to bring home
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102508
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Aplinkotyros katedra
Appears in Collections:2020 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
asta_sapitaviciute_md.pdf761.99 kBAdobe PDF   Until 2025-01-08View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons