Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102498
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Lasinskas, Marius;Jarienė, Elvyra
Title: Fenolinių rūgščių kiekis skirtingą laiką fermentuotuose siauralapio gauromečio ( Chamerion angustifolium (L.) Holub) lapuose
Other Title: The content of phenolic acids in the different duration fermented leaves of fireweed ( Chamerion angustifolium (L.) Holub)
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2019, t. 26, nr. 3
Extent: p. 111–115
Date: 2019
Keywords: Siauralapis gaurometis;Fenolinės rūgštys;Kietafazė fermentacija;Fireweed;Phenolic acids;Solid-phase fermentation
Abstract: Tyrimo tikslas – ištirti ir nustatyti skirtingos trukmės kietafazės fermentacijos įtaką fenolinių rūgščių kitimui gauromečio lapuose. Tirti biodinaminiame ūkyje natūraliai augančių siauralapių gauromečių ( Chamerion angustifolium (L.) Holub) lapai, surinkti 2017 metais. Žaliava iš įvairių augimvietės vietų atsitiktine tvarka surinkta liepos mėn. masinio žydėjimo pradžioje. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto laboratorijoje susmulkinti gauromečio lapai buvo fermentuojami anaerobinėmis sąlygomis 30 °C temperatūroje uždaroje tamsioje patalpoje 24 arba 48 valandas. Eksperimentas buvo vykdytas trimis pakartojimais. Po fermentacijos žaliava išdžiovinta 40 °C temperatūroje. Fenolinių rūgščių kiekis nustatytas aukšto slėgio skysčių chromatografijos (ASSC) metodu. Tyrimų duomenys buvo statistiškai apdoroti naudojant dispersinės analizės (ANOVA) metodą. Statistinis skirtumų tarp vidurkių reikšmingumas įvertintas Fišerio LSD testu ( p < 0,05). Gauti tyrimų rezultatai parodė, kad po 24 val. kietafazės fermentacijos padaugėjo benzoinės ir p -kumaro rūgščių, o sumažėjo – galo, chlorogeninės ir elago rūgščių kiekiai. Po 48 val. fermentavimo gauti priešingi tyrimų rezultatai, t. y. galo rūgšties padaugėjo, o chlorogeninės, p -kumaro, elago ir benzoinės rūgščių kiekiai – sumažėjo
The purpose of this study was to investigate and determine the effect of different duration of solid-phase fermentation on the change of phenolic acids in fireweed leaves. The leaves of fireweed (Chamerion angustifolium (L.) Holub), naturally growing in a biodynamic farm, were studied in 2017. The aw material was randomly collected from different places of the site in July, at the beginning of mass flowering. In the aboratory of the Institute of Agriculture and Food Sciences Agriculture Academy of Vytautas Magnus University crushed fireweed leaves were fermented under anaerobic conditions at 3°C in a closed dark room for 24 h or 48 h. The experiment was done in three replications. After the fermentation, the raw material was dried at 40°C. The amounts of phenolic acids were measured by high performance liquid chromatography (HPLC). The study data were statistically processed using the analysis of variance (ANOVA). The statistical significance of differences between the means was assessed by Fishers LSD test (p < 0.05). The results of the study indicate that after 24 h duration of solid-phase fermentations the mounts of benzoic and p-coumaric acids increased, but the quantities of gallic, chlorogenic and ellagic acids decreased. After 48 h the opposite results of solid-phase fermentation were observed, that is, the amount of gallic acid increased, while the quantities of chlorogenic, p-coumaric, ellagic and benzoic acids decreased
Internet: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/4110/3003
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.01 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.