Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102497
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Stankutė, Luka;Paulauskienė, Aurelija;Šileikienė, Daiva
Title: Ekstrakcijos laiko įtaka vaistažolių arbatų kokybei
Other Title: The impact of extraction time on the quality of herbal teas
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2019, t. 26, nr. 3
Extent: p. 116–124
Date: 2019
Keywords: Bioelektrinis Vincento metodas;Cheminė sudėtis;Juslinis vertinimas;Vaistažolės;Bioelectric Vincent method;Chemical composition;Herbs;Sensory evaluation
Abstract: Tyrimai atlikti 2015–2016 m. Aleksandro Stulginskio universitete (nuo 2019 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija). Iš natūraliai gamtoje augančių vaistažolių ir uogų sudaryti šeši arbatų mišiniai. Uogos buvo liofilizuotos, o vaistiniai augalai – išdžiovinti. Arbatų mišiniai užpilti 90 °C temperatūros vandeniu ir ekstrahuoti 15 ir 30 min., užpilai nufiltruoti, atlikta jų analizė. Tyrimo tikslas – nustatyti arbatų užpilų, ekstrahuotų skirtingą laiką, biocheminius parametrus ir juslines savybes, naudojant įprastinius ir holistinius tyrimų metodus. Arbatų užpiluose nustatytas tirpių sausųjų medžiagų ir vitamino C kiekis, titruojamasis rūgštingumas, pH, redokso potencialas, savitasis elektrinis laidis, įvertinta produktų energijos vertė P. Nustatyti arbatų už - pilų spalvos rodikliai (L*, a*, b*), atlikta juslinė analizė. Arbatų užpiluose, kurie buvo ekstrahuoti 15 min., tirpių sausųjų medžiagų ir vitamino C kiekiai buvo didesni nei ekstrahuotuose 30 min. Ekstrahuojant 30 min. sumažėjo ir arbatų titruojamasis rūgštingumas. pH vertės buvo didesnės arbatų užpilų, ekstrahuotų 15 min., redokso potencialo vertės ir savitasis elektrinis laidis – didesnis 30 min. ekstrahuotų arbatų užpilų. Visi 15 min. ekstrahuoti arbatų užpilai pasižymėjo mažesne energine verte (P), todėl yra tinkamesni žmogaus organizmui. Ekstrahuojant ilgesnį laiką (30 min.) arbatų užpilų spalva pasidarė sodresnė ir jusliniai rodikliai – spalva, kvapas ir skonis – įvertinti aukštesniais balais
The research was done at Aleksandras Stulginskis University (Vytautas Magnus University Agriculture Academy since 2019) in 2015–2016. Tea blends were made from naturally occurring herbs and berries. The berries for blends were lyophilized and the medicinal plants were dried. The tea blends were filled with water at 90°C and extracted for 15 and 30 min, the infusions were filtered and then analysed. The purpose of the research was to determine the biochemical parameters and organoleptic properties of tea infusions extracted at different times using conventional and holistic research methods. The amount of soluble solids, vitamin C, titratable acidity, pH, redox potential, specific electrical conductivity and energy value ( P ) of the products were determined in the tea infusions. The values of the tea infusions colour coordinates (L*, a*, b*) were determined and sensory analysis was performed. The research results showed that the amounts of soluble solids and vitamin C were greater in the tea infusions extracted for 15 min than those in the infusions extracted for 30 min. After extraction for 30 min, the titratable acidity of the tea infusions also decreased. The pH values were higher for the tea infusions extracted for 15 min, whereas the values of redox potential and electrical conductivity were higher for the tea infusions extracted for 30 min. All tea infusions extracted for 15 min were characterized by a lower energy value (P) and are therefore more suitable for human organism. During extraction over a longer period (30 min), the colour of the tea infusions became richer. The colour, smell and taste of the tea infusions extracted for 30 min were scored higher by sensory evaluation
Internet: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/4111/3004
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Proj. "Vilko ekologijos tyrimai"
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.