Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102375
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Kriščiūnaitė, Indrė
Title: Suaugusiųjų mitybos įpročių sąsaja su gyvenimo stiliumi (pagal A. Adlerį) ir informacijos apie sveiką mitybą ieškojimo socialiniuose tinkluose ypatumais
Other Title: Relations of adults’ eating habits to their lifestyle (by A. Adler) and peculiarities of searching for information on healthy eating in social networks
Extent: 61 p.
Date: 10-Jan-2020
Keywords: Gyvenimo stilius (pagal A.Adlerį);Lifestyle (by A. Adler);Sveika mityba;Healthy eating;Interneto socialiniai tinklai;Online social networks
Abstract: Tyrimo tikslas. Įvertinti asmenybės savybių išreikštumo (gyvenimo stiliaus pagal A. Adlerį ) ir informacijos apie sveiką mitybą ieškojimo socialiniuose tinkluose ypatumų sąsajas su tiriamųjų mitybos įpročiais. Tyrime dalyvavo 150 respondentų, iš kurių buvo 143 moterys ir 7 vyrai. Metodika. Tyrimo dalyviai pildė K.Kerno sudarytą gyvenimo stiliaus klausimyno skalę ir autorės išverstą mitybos anketą (Šiaurės Amerikos teritorijų vyriausybės sudaryta anketa) sveikai mitybai įvertinti. (Healthy Eating Assessment, 2017), taip pat pateiktam respondentams anoniminiam klausimyne buvo papildomai įtraukti klausimai apie interneto socialinių tinklų naudojimą ieškant informacijos apie mitybą ir sociodemografiniai klausimai (amžius, lytis, išsilavinimas, finansinė, šeimyninė padėtis). Tyrimo rezultatai. Rezultatai atskleidžia, kad suaugę asmenys, kurie yra vedę/gyvenantys su partneriu arba tie kurie turi partnerį bet su juo negyvena linkę maitintis sveikiau negu vieniši asmenys neturintys romantinio partnerio/išsiskyrę/našliai. Asmens amžius, išsilavinimas, finansinė padėtis neturėjo įtakos mitybos pasirinkimui. Interneto socialinių tinklų naudojimosi ypatumai ieškant informacijos apie mitybą neturėjo reikšmingos įtakos mitybos pasirinkimui. Taip pat mitybos pasirinkimui neturėjo reikšmingos įtakos ir asmenybės savybės (gyvenimo stilius pagal Adlerį). Išvados. Gauti rezultatai ir pateikiamos tyrimo išvados rodo, kad nenustatyta skirtumo tarp asmens amžiaus, išsilavinimo, finansinės padėties ir mitybos pasirinkimo, tačiau vieniši asmenys neturintys romantinio partnerio/išsiskyrę/našliai linkę maitintis mažiau sveikai nei vedę/gyvenantys su partneriu arba tie kurie turi partnerį bet su juo negyvena. Tyrime negalime patvirtinti iškeltų hipotezių: kad asmens savybės (gyvenimo stilius pagal Adlerį) siejasi su mitybos pasirinkimu ir kad intensyvesnis naudojimasis interneto socialiniais tinklais kaip ir didesnis pasitikėjimas gauta informacija apie sveikesnę mitybą bei jos vertinimas tiesiogiai siejasi su sveikesniu mitybos pasirinkimu.
Aim of the research. The aim of this study was to investigate the relation between the eating habits and their lifestyle as determined by A. Adler and specificities of looking for information on healthy diet using the social networks. The related survey included 150 respondents of whom 143 were women and 7 were men. Methodology. Respondents of the research completed the Kern Lifestyle Questionnaire, and the questionnaire prepared by author for the purpose of assessment of healthy eating (by the North American Territorial Government Healthy Eating Assessment, 2017). The questionnaire provided for respondents, also included questions about the use of online social networks for search of information on nutrition and socio demographic issues (age, gender, education, financial, and marital status). Results of research. The results revealed that adult marital status are related with dietary choices. Adults who are married/live with a partner or have a partner (even if does not form a common household) tend to eat healthier than single individuals who are without a romantic partner/divorced/widowed. The individuals age, education and financial status do not influence dietary choices. Specificities of the use of online social networks in search of information on nutrition do not significantly influence dietary choices. Nutrition choices are not also significantly influenced by personal attitudes (lifestyle according to Adler). Conclusions. The result and conclusions of the research that are presented show that there is no differences caused by person's age, education, financial status and dietary choices, however, the single individuals who are without the romantic partner/divorced/widowed tend to eat less healthily than those who are married/live with a partner or have a partner (even if does not for a common household). We cannot also conclude that more intense use of the online social networks as well as higher trust in received information on healthier eating and its assessment is directly linked to healthy eating. Characteristics of the person (lifestyle according to Adler) are not directly related with dietary choices.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102375
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
indre_krisciunaite_md.pdf1.15 MBAdobe PDF   Until 2025-01-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

142
checked on Jun 1, 2020

Download(s)

82
checked on Jun 1, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.