Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102374
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Mickutė, Lauryna
Title: Tėvų, auginančių vaiką, turintį autizmo spektro sutrikimą, suvokiamo socialinio palaikymo ryšys su emocinės būsenos ypatumais, diagnostiniame ir vėlesniuose etapuose
Other Title: Relationship between perceived social support of parents growing a child with an autism spectrum disorder and peculiarities of their emotional state in the diagnostic and later phases
Extent: 60 p.
Date: 10-Jan-2020
Keywords: Autizmo spektro sutrikimai;Autism spectrum disorders;Suvokiamas socialinis palaikymas;Perceived social support;Emocinė būsena;Emotional state;Diagnostinis ir vėlesnis laikotarpis;Diagnostic and late phases
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, suvokiamo socialinio palaikymo ryšį su jų emocine būsena diagnostiniame ir vėlesniuose etapuose. Tyrime dalyvavo 235 tėvai (226 moterys ir 9 vyrai), auginantys vaiką, turintį autizmo spektro sutrikimą. Tiriamieji atrinkti patogiosios atrankos būdu, kurio privalomi kriterijai buvo šie: nuo 18 metų amžiaus; auginantys autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką. Buvo kreipiamasi į specializuotų internetinių grupių, kurios skirtos tėvams, kurie augina autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką/vaikus, administratorius. Tokiu būdu bendradarbiaujant buvo pasiekiami tėvai, kurie norėtų sudalyvauti tyrime. Prieš atliekant apklausą, tėvai, auginantys autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką/vaikus, buvo supažindinami su tyrimo tikslu, garantuojamas jų anonimiškumas, konfidencialumas, suteikiama teisė bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti tyrime. Tiriamieji turėjo užpildyti klausimyną, kurį sudarė Multidimensinė suvokiamo socialinio palaikymo skalė, Socialinio palaikymo klausimynas bei Panas–X klausimynas. Anketos kiekvienam tiriamajam buvo siunčiamos asmeniškai, respondentai pildė klausimynus savarankiškai, jiems patogioje vietoje ir patogiu laiku. Tyrimo rezultatai parodė, kad mamos, auginančios vaiką, turintį autizmo spektro sutrikimą, diagnostiniame etape yra didesnio negatyvaus afekto būsenos ir jaučia daugiau neigiamų emocijų (kaltės ir nuovargio), nei mamos, esančios vėlesniuose etapuose. Mamos abiejuose etapuose suvokia turinčios panašų socialinį palaikymą. Tiriamųjų didesnis suvokiamas socialinis palaikymas iš šeimos narių, siejasi su didesniu pozityviu afektu ir teigiamomis emocijomis bei mažesniu negatyviu afektu ir neigiamomis emocijomis. Mamų, esančių diagnostiniame etape, negatyvų afektą prognozuoja mažiau suvokiama pozityvi socialinė sąveika, o neigiamas emocijas – mažiau suvokiama pozityvi socialinė sąveika ir mažesnis suvokiamas socialinis palaikymas iš draugų. O mamų, esančių vėlesniuose etapuose, negatyvų afektą prognozuoja mažiau suvokiamas informacinis socialinis palaikymas. Pozityvų afektą prognozuoja geriau suvokiama pozityvi socialinė sąveika ir partnerio neturėjimas.
The purpose of research is to establish the relationship between perceived social support of parents growing a child with an autism spectrum disorder and Emotional State in the diagnostic and later phases. The study has involved 235 parents (226 females and 9 males) growing a child with an autism spectrum disorder. The subjects have been selected by a convenience sampling method, the mandatory criteria of which are as follows: the subjects must be 18 years old at least; those who grow a child wit an autism spectrum disorder. The administrators of the specialised internet groups for the parents rising a child/children with an autism spectrum disorder have been applied. Thus, this cooperation has allowed to reach parents who expressed a wish to participate in this research. Before carrying out a survey the parents growing a child/children with an autism spectrum disorder were introduced with the purpose of research, their anonymity, confidentiality were guaranteed, and they were given the right of refusing to participate in the study. The subjects had to complete the survey, which consisted of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support, the Medical Outcome Study Social Support Survey and a PANAS–X survey. Surveys were submitted to every subject individually, the respondents completed those surveys independently, in the place and pace convenient to them. The results of research have showed that the mothers who grow a child with an autism spectrum disorder are of the state of higher negative affect and feel more negative emotions (guilty and fatigue) in the diagnostic stage than those in the later phases. Mothers in the both stages perceive having similar social support. Higher perceived social support to the subjects by their family members is associated with higher positive affect and positive emotions and with less negative affect and negative emotions. Negative affect of the mothers in the diagnostic stage is prognosed by less perceived positive social interaction, while negative emotions are related to less perceived social interaction and less perceived social support from friends. Negative affect of the mothers in the later phases is prognosed by less perceived informative social support. Positive affect is prognosed by better perceived positive social interaction and absence of a partner.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102374
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
lauryna_mickutė_md.pdf932.56 kBAdobe PDF   Until 2025-01-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

112
checked on Jun 1, 2020

Download(s)

36
checked on Jun 1, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.