Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102334
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gudritienė, Daiva;Abalikštienė, Edita;Šalkauskienė, Vilma;Pupka, Darius;Javaitienė, Kristina
Title: LIDAR metodu matuotų taškų aukščio koordinačių patikimumo tyrimas
Other Title: Reliability analysis of point measurements by LIDAR method
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2019, nr. 1 (17)
Extent: p. 71-74
Date: 2019
Note: Šiame leidinyje publikuojama tarptautinės mokslinės - metodinės konferencijos "Gamtotvarkos aktualijos - 2019“ pranešimų medžiaga
Keywords: LIDAR;Geodeziniai matavimai;LIDAR;Godetic measurements
Abstract: Šio tyrimo objektas – LIDAR taškų debesis. Pasirinkta teritorija yra Marijampolės rajone. Tyrimo tikslas – nustatyti LIDAR metodu gautų aukščių (altitudžių) tikslumą Marijampolės savivaldybės Baraginės kaime esant skirtingai žemės dangai. Tyrimo rezultatams gauti išsikelti šie uždaviniai: 1. Apdoroti LIDAR duomenis su programa GEOMAP 2015 bei išskirti taškų aukščius. 2. Geodeziškai pamatuoti kontrolinių taškų altitudes. 3. Atlikti LIDAR ir geodeziškai išmatuotų taškų aukščių palyginamąją analizę. Tyrimo metodika. Tyrimui atlikti taikyti šie mokslinio tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, kartografinės medžiagos apdorojimas bei analizė, gautų duomenų palyginamoji analizė. Gauti tiriamojo darbo rezultatai: išanalizavus visus kontrolinius taškus nustatyta, kad 67% matuotų taškų labai tikslūs. Bendra vidutinė kvadratinė paklaida – 4 cm. Ištyrus 18 kontrolinių taškų ant asfalto dangos atviroje vietovėje nustatyta, kad didžiausias nuokrypis yra 4 taške - 9cm, mažiausias nuokrypis 1cm yra 5, 7, 12, 18 taškuose. Paklaidos pasiskirsto taip: 11 kontrolinių taškų neturi paklaidos (t.y. dydis neviršija 2cm), o 7 taškai turi mažą paklaidą
LIDAR data have been processed and 18 height points have been analysed on as-phalt in the open space. After analysing the control points under different natural conditions, it has been determined that 67% of the points measured had no error. The common average error is 4 cm. After examining 18 control points on asphalt in an open area, it was found that the maximum deviation was found at 4 points - 9 cm, the minimum deviation was 1 cm at 5, 7, 12, 18 points. The errors are distributed as follows: 11 control points have no errors (i.e., the size does not exceed 2 cm), and 7 points have a small error
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102334
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

22
checked on Apr 1, 2020

Download(s)

8
checked on Apr 1, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.