Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102022
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Rutkauskaitė, Milda
Title: Integration of handheld guides in museums: the case of Lithuania’s art museums
Other Title: Audiogidų integracija muziejuose: Lietuvos meno muziejų atvejis
Is part of: Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 15
Extent: p. 71-82
Date: 2019
Note: Elektroninis ISSN 2335-8769 klaidingas
Keywords: Meno muziejus;Audiogidas;Nuolatinė ekspozicija;Informacijos pateikimas;Lankytojo patirtis;Art museum;Handheld guide;Permanent exhibition;Information presentation;Experience of a visitor
Abstract: Kultūros paveldo organizacijose dažnai aptinkamas technologinis įrenginys – audiogidas. Tai kelias skirtingas funkcijas tuo pačiu metu galintis atlikti įrenginys, kurio integracija nuolatinėse ekspozicijose turi reikšmės tiek kultūros paveldo organizacijų veiklai, tiek lankytojų patirčiai lankantis muziejuje, galerijoje. Verta pastebėti, kad meno muziejams, galerijoms kyla papildomas uždavinys – lankytojui įdomiai pateikti statiškus, neretai iš pirmo žvilgsnio sunkiai suprantamus meno kūrinius. Dėl šių priežasčių šiame tyrime gilinamasi į audiogido kaip technologinio įrenginio pagrindines funkcijas, jo teikiamą naudą, problematiką ir pritaikymą meno muziejuose. Pirmojoje tyrimo dalyje, remiantis moksline literatūra, analizuojamos skirtingos audiogidų funkcijos ir jų svarba, kuriama reikšmė kultūros paveldo organizacijai ir lankytojo patirčiai. Vėliau apžvelgiama audiogidų integracijos problematika ir strateginiai žingsniai, kurių vertėtų laikytis siekiant sėkmingo audiogido integracijos proceso. Antrojoje dalyje tiriami ir pristatomi keturi Lietuvos meno muziejų atvejai. Visi tyrime dalyvavę muziejai buvo analizuojami renkant stebėjimo duomenis, komunikuojant su organizacijų atstovais ir gilinantis į lankytojų patirtį apsilankymo muziejuje metu naudojantis audiogidu. Straipsnyje pristatoma mokslinė literatūra pagrindžia audiogidų svarbą muziejuose ir galimą šių įrenginių integracijos problematiką. Lietuvos meno muziejuose atliktas tyrimas atskleidžia, kad audiogidai yra reikšmingas įrenginys siekiant pagerinti lankytojo apsilankymo muziejuje patirtį, tačiau kartu pastebima, kad kol kas audiogidai nėra tapę neatsiejama apsilankymo Lietuvos meno muziejuje dalimi
The most common technological device found in organisations of cultural heritage is a handheld guide. This device can simultaneously perform several functions, and its integration in permanent expositions has significance both for the operation of organisations of cultural heritage and experience of visitors when they visit a museum or a gallery. It should be noted that art museums and galleries encounter a task to present often static and difficult to understand at first sight works of art in an interesting fashion. Therefore, in this study, the main functions of a handheld guide as a technological device as well as its benefits, problems, and application in art museums are analysed. In the first part of the study, various functions of handheld guides, their importance, the meaning produced for the organisation of cultural heritage, and experience of a visitor are analysed based on scientific literature. Problems of integration of handheld guides and strategic steps that should be taken to ensure a successful integration process are reviewed. In the second part, four cases of Lithuanian art museums are presented. All museums that participated in the survey were analysed by collecting observational data, communicating with the managers of the organisations, and analysing the experience of museum visitors using the handheld guide. Scientific literature presented in the article substantiates the importance of handheld guides in museums and possible problems of integration of such devices. The study conducted in Lithuanian art museums reveals the fact that handheld guides are significant devices that help improve the experience of a museum visitor, but it is also observed that handheld guides have not yet become an integral part of a visit to a Lithuanian art museum
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/102022/1/ISSN1822-4547_2019_N_15.PG_71-82.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/102022
https://doi.org/10.2478/mik-2019-0005
Affiliation(s): Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Art History & Criticism / Meno istorija ir kritika 2019, nr. 15
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.65 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

42
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

22
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.