Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101777
Type of publication: Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Lūžys, Sigitas
Title: Du viename: teksto ir citatos koreliacija vertime
Is part of: Sustainable multilingualism 2019 : 5th international scientific conference of Institute of Foreign Languages, Vytautas Magnus University & 13th international scientific conference of language Teachers’ Association of Lithuania, May 24–25, 2019 Kaunas, Lithuania: conference abstracts / editor Nemira Mačianskienė. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019
Extent: p. 20-20
Date: 2019
Keywords: Vertimo problema;Teksto interpretacija;Prasmės perteikimas;Citatų koreliacija
Abstract: Pranešime analizuojamos mokslinio-istorinio teksto vertimo problemos, susijusios su vertimo teksto funkcijų ir tikslo samprata atsižvelgiant į tai, kokią vietą užima teksto interpretacija ir prasmės perteikimas vertime, Remiantis K. Semenavičiaus „Didžiojo artilerijos meno“ vertimu iš lotynų į lietuvių kalbą, pagrindinis dėmesys fokusuojamas į veikalo teksto ir jame naudojamų citatų, skirtų paties teksto iliustravimui bei teiginio pagrindimui, koreliacijai t. y. tarpusavio ryšio tarp teiginio ir iliustratyvaus cituojamo teksto išlaikymui vertime. Vertimo problema ypač aktuali susiduriant su Antikos autorių tekstų citatomis lotyniškai parašytame veikale, kadangi Antikos tekstai neretai jau yra išversti, kai kurie ir ne vieno vertėjo ar ne vieną kartą, ir konkreti mintis perteikta kitokia leksika, nei reikalautų pagrindinis mokslinis-istorinis tekstas. Panašios problemos kyla ir su pavartotomis Biblijos citatomis. Biblijos tekstai į lietuvių kalbą verčiami nuo XVI a., o 1999 m. ištiso Šventojo Rašto vertimas, redaguotas Lietuvos Biblijos draugijos sudarytos komisijos, išleistas kaip pirmasis ekumeninis lietuviškas Šventojo Rašto leidimas. Taigi tiek Antikos autorių tekstų, tiek ir Biblijos vertimai nuo XVII a. vidurio, kada buvo išspausdintas K. Semenavičiaus veikalas, yra patyrę vienokią ar kitokią raidą bei įsitvirtinę kultūrinėje dabarties vartosenoje. Pvz., žinomas posakis iš Koheleto knygos „Tuštybių tuštybė ir visa tuštybė!“ šiandien jau yra verčiamas „Rūkų rūkas! Viskas yra rūkas!“. Visa tai nulemia būtinybę kurti papildomą informacinį aparatą, įgalinantį susieti abu tekstus ir tiksliai perteikti mintį
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/101777/2/ISBN9786094674228.PG_20.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/101777
https://doi.org/10.7220/9786094674228
Affiliation(s): Kalbų ir kultūrų skyrius
Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.29 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

78
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

18
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.