Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101467
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Stelmokienė, Aurelija;Genevičiūtė-Janonė, Giedrė;Gustainienė, Loreta;Kovalčikienė, Kristina
Title: Job demands-resources and personal resources as risk and safety factors for the professional burnout among university teachers
Other Title: Darbo reikalavimai ir darbo bei asmeniniai resursai, kaip rizikos ir saugos veiksniai, prognozuojant universiteto dėstytojų profesinį pervargimą
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, 2019, T. 134, nr. 2
Extent: p. 25-44
Date: 2019
Keywords: Profesinis pervargimas;Darbo reikalavimai;Asmeniniai resursai;Darbo resursai;Universiteto dėstytojai;Professional burnout;Job demands;Personal resources;Job resources;University teachers
Abstract: Viso pasaulio mokslininkai pripažįsta, jog darbuotojų profesinis pervargimas yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių, siejamų su universiteto dėstytojų gerove. Didėjančios profesinio pervargimo raiškos problemą Lietuvoje dar labiau sustiprina struktūriniai aukštojo mokslo sistemos pokyčiai, kuriuos itin jautriai išgyvena šioje sistemoje dirbantys žmonės. Todėl šiuo tyrimu buvo siekiama nustatyti universiteto dėstytojų profesinio pervargimo Lietuvoje išreikštumą ir identifikuoti pagrindinius profesinį pervargimą prognozuojančius rizikos bei saugos veiksnius, remiantis mokslinės literatūros analize bei empirinio tyrimo rezultatais. 257 universitetų dėstytojai užpildė savižinos klausimyną. Suvokiami darbo reikalavimai, kaip ir darbo resursai bei profesinis pervargimas, buvo matuojami Kopenhagos psichosocialinio klausimyno (COPSOQ II) skalėmis. Saviveiksmingumo darbe skalė ir Optimizmo klausimynas (LOT-R) buvo naudojami vertinant asmeninius resursus. Kiekybinio skerspjūvio tyrimo rezultatai atskleidė, jog 42,8 proc. universiteto dėstytojų Lietuvoje dažnai arba nuolatos patiria sunkumų dėl profesinio pervargimo. Kiekybiniai darbo reikalavimai gali būti laikomi pagrindiniais rizikos veiksniais prognozuojant profesinį pervargimą kartu su emociniais reikalavimais ir socialine parama, gaunama iš tiesioginio vadovo. O asmeniniai resursai (optimizmas ir saviveiksmingumas darbe) kartu su socialine parama, gaunama iš kolegų, veikia kaip saugos veiksniai kalbant apie universiteto dėstytojų profesinį pervargimą Lietuvoje
The study was oriented to identify the main risk and safety factors for the professional burnout among university teachers in Lithuania. 257 participants filled up a self-administered questionnaire in a cross-sectional survey. 42.8 percent of university teachers in Lithuania indicated that are often or permanently suffering from professional burnout. Quantitative and emotional demands alongside with perceived social support from a supervisor acted as risk factors, and personal resources and social support from colleagues – assafety factors for the professional burnout
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/101467/1/ISSN2029-0551_2019_T_134_N_2.PG_25-44.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/101467
https://doi.org/10.15823/p.2019.134.2
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2019 t. 134, nr. 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.97 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

104
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

102
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.