Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101225
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Skinulienė, Lina;Bogužas, Vaclovas;Steponavičienė, Vaida;Sinkevičienė, Aušra;Marcinkevičienė, Aušra;Sinkevičius, Alfredas
Title: Ilgalaikės augalų kaitos derinių įtaka dirvožemio CO 2 emisijai ir sliekų kiekiui
Other Title: Effect of long-term crop rotations on soil CO2 emission and earthworms
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2019, t. 26, nr. 2
Extent: p. 83–93
Date: 2019
Keywords: CO 2 emisija;Dirvožemio drėgmė;Dirvožemio temperatūra;Sliekai;Sėjomainos;CO 2 emission;Soil humidity;Soil temperature;Earthworms;Crop rotations
Abstract: Lauko eksperimentas atliktas 2017 m. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos bandymų stotyje, Agroekosistemų ir dirvožemio instituto sėjomainų kolekcijoje, įkurtoje 1967 metais. Dirvožemis drenuotas giliau karbonatingas sekliai glėjiškas rudžemis (RDg8–k2) ( Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol (sicco) (CMg­p­w­can). Eksperimentas atliktas žieminių kviečių, rugių ir vasarinių miežių pasėliuose, įvairiose sėjomainose po skirtingų priešsėlių. Žieminiai rugiai ( Secale cereale L.) ‘Matador’, kviečiai ‘Skagen’ ir vasariniai miežiai ‘Orphelija’ buvo pasėti taikant aštuonias skirtingas sėjomainas, po įvairių priešsėlių ir rugių monopasėlyje. Tyrimų tikslas – ištirti ilgalaikės augalų kaitos derinių ir nuolatinio pūdymo poveikį CO 2 emisijai iš dirvožemio ir sliekų kiekiui bei jų biomasei. Žieminiuose javuose ir miežiuose, augusiuose po priešsėlių, paliekančių didelį augalinių liekanų kiekį dirvožemyje, CO 2 emisijos intensyvumas iš dirvožemio nustatytas didžiausias. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad nuėmus žieminių javų ir vasarinių miežių derlių sliekų kiekiui didžiausią įtaką turėjo augalinės liekanos, likusios po priešsėlio
Long­term field experiment was established in 1966 at the Experimental Station of Vytautas Magnus University, in the crop rotation collection of the Institute of Agroecosys ­ tems and Soil Science established in 1967. The soil is brown drained deeper carbonic shallow clayey (RDg8–k2) – Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol (sicco) (CMg­p­w­can). The experiment was carried out in crops of winter wheat, rye and barley of different crop rotation in sequence of different preceding/catch crops. Crops of winter rye ( Secale cereale L.) ‘Matador’, wheat ‘Skagen’ and spring barley ‘Orphelija’ were sown in 8 crop rotations in sequence of different preceding (catch) crop and rye monocrops. The research aim was to investigate the effect of long­term crop rotations on the soil CO 2 emission, and on the number and mass of earthworms. After pre­crops, leaving a large amount of plant residues in the soil, the CO 2 emission intensity was the highest. It was established that after harvesting of winter cereals and spring barely, the plant residue had the most significant influence on the amount of earthworms
Internet: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/4062/2870
https://hdl.handle.net/20.500.12259/101225
doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v26i2.4062
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.