Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101156
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jašinauskas, Linas;Žiburytė, Rasa
Title: 5–8 klasių istorijos vadovėlių užduočių tinkamumas mokinių istorijos pasiekimams ugdyti(s)
Other Title: The suitability of history textbook activities for 5th–8th grades for developing pupils’ achievements in the subject of history
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016, T. 121, nr. 1
Extent: p. 171-186
Date: 2016
Keywords: Istorijos vadovėliai;Istorijos bendrosios programos;Istorijos mokymas;Mokinių istorijos pasiekimai;Užduotys;History textbooks;History curriculum;Teaching history;Pupils’ achievements in the subject of history;Tasks
Abstract: Straipsnyje pateikiami 5–8 klasių istorijos vadovėlių užduočių tyrimo rezultatai. Taikant turinio (angl. content) analizę, nagrinėtas vadovėlių užduočių tinkamumas ugdyti(s) mokinių istorijos pasiekimams, apibrėžtiems Bendrosiose programose. Gauti tyrimų duomenys atskleidė, kad istorijos vadovėlių užduotys tik iš dalies tinka Bendrosiose programose apibrėž- tiems pasiekimams ugdyti(s). Daugiau negu pusei užduočių atlikti reikalingos tik mokinių žinios ir supratimas apie vadovėlyje aprašomas istorines asmenybes, įvykius ar reiškinius. Vadovėlių užduotys mokiniams sudaro galimybes labiausiai ugdyti(s) istorinės raidos supratimo ir istorijos tyrimo bei interpretavimo gebėjimus. Labai mažai vadovėliuose pateikta užduočių, kurios skatina ugdyti(s) orientavimosi istoriniame laike ir erdvėje gebėjimus
After restoring Independence in Lithuania, there has not been a separate research carried out which would contain an in-depth analysis of the quality of activities presented in history textbooks used in general education schools. Therefore, the following research problem is raised in this article: whether the activities presented in the history textbooks for 5th–8th grades that are currently in use in Lithuanian general education schools are suitable for developing the achievements in history subject which are defined in the General Curriculum Framework. The aim of this study is to investigate the suitability of history textbook activities for 5th–8th grades for developing pupils‘ achievements delineated in the General Curriculum Framework 2008. To reach this aim the following objectives were raised: 1) to discuss the key achievements in history subject as well as the requirements for history learning process that are highlighted in scientific literature and educational programmes; 2) to reveal the role of a textbook and its activities / activities system for improving pupils’ achievements in accordance to Lithuanian education documents and scientific literature; 3) to analyse the suitability of history textbook activities for 5th–8th grades for improving pupils’ knowledge and skills delineated in the General Curriculum Framework for Basic Education 2008 for the subject of history. Methods of research: analysis of education documents and scientific literature, analysis of textbook content
Internet: http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/320/239
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.79 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

26
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.