Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100330
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Morkevičiūtė, Modesta;Endriulaitienė, Auksė;Stelmokienė, Aurelija
Title: Etiškas vadovavimo stilius: vadovų ir pavaldinių požiūris
Other Title: Ethical leadership style: an approach of the managers and employees
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Akademija (Kauno r.) : Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio akademija, 2019, vol. 41, no. 2
Extent: p. 264-276
Date: 2019
Keywords: Etiškas vadovavimo stilius;Vadovavimo etiškumas;Verslo etika;Ethical leadership;Leadership ethics;Business ethics
Abstract: Pastaruoju metu verslo etika tampa rimtu iššūkiu skirtinguose sektoriuose: paslaugų, gamybos, že-mės ūkio ir kituose. Todėl dėmesys atkreiptas į etiško elgesio kultūros formavimą organizacijose pasitelkiant etišką vadovavimą. Ankstesniais tyrimais nustatyta, jog skirtingas vadovų požiūris į savo vadovavimo etiškumą suformuoja nevienodą pavaldinių požiūrį į jį. Kita vertus, šios srities tyrimai yra gana reti; autoriai pateikia nevienareikšmiškus rezultatus. Todėl šio tyrimo tikslas –nustatyti sąsają tarp vadovo ir pavaldinių požiūrio į vadovavimo etiškumą. Tyrime dalyvavo 272 respondentai iš Lietuvos didmiesčiuose ir mažesniuose miestuose esančių organizacijų (30 vadovų ir 242 jų pavaldiniai). Etiškam vadovavimo stiliui vertinti naudotas Brown(2005b) klausimynas (ELS). Tyrimo rezultatais patvirtintatiesinė priklausomybė tarp analizuotų kintamųjų: kuo vadovai savo vadovavimo stilių vertina kaip etiškesnį, tuo pavaldiniai jų vadovavimo stilių taip pat vertina kaip etiškesnį
Recently business ethics has become a hot question in different organizations from service, manufacture, agriculture and other sectors. Ethical leadership was proposed as a suitable solution for the development of ethics culture in organizations. Some of the previous studies foundthatmanagers‘ perceptions of their leadership style ethics have significant effects on employees‘ attitudes to it.How-ever, the studies on this fieldhave been quite rare;the results are inconclusive. Thus, theaim of this study was to investigate the relationship between the approaches of managers and employeesabout the ethical leadership style. The study involved 30 managers and 242 subordinates working in different Lithuanian organizations. A perceived ethical leadership style was assessed with Brown(2005b) ques-tionnaire. The study confirmed thatthere is alinear relationship between analyzed variables: the more managers perceive their leadership style as ethical, the more employeesperceive their managers as ethical, too
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/100330/2/ISSN2345-0355_2019_V_41_N_2.PG_264-276.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/100330
https://doi.org/10.15544/mts.2019.22
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.22 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.